san mua ban doanh nghiep

Đăng tin

Đăng ký mới

Thị trường tài chính

Chỉ được đổi ngoại tệ khi có giấy chứng nhận

Theo nghị định số 89/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016, Chính phủ ban hành quy định với tổ chức kinh tế chỉ được phép hoạt động đại lý đổi ngoại tệ sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cấp giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ 

Tin Kinh tế tổng hợp

M&A tác động gì đến doanh nghiệp Việt Nam

Mergers and Acquisitions - M&A là hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, công ty ngày càng sôi động và hứa hẹn một sự bùng nổ trong thời gian gần đây. Nhiều doanh nghiệp tư nhân đã chủ động lựa chọn hình thức mua bán – sáp nhập (M&A)như một chiến lược quan trọng để tái cấu trúc doanh nghiệp

Tìm hiểu về mua bán sáp nhập tư vấn đầu tư

Tư vấn mua bán và sáp nhập tại Việt Nam

M&A hiện đang diễn ra mạnh mẽ tại các quốc gia trên thế giới. Năm 2013, tổng giá trị M&A toàn cầu đã đạt 2.215 tỷ USD, trong đó các thương vụ M&A diễn ra nhiều nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông chiếm tới 23%.