Tin tức - Biên bản ghi nhớ, thư bày tỏ ý định, thoả thuận sơ bộ, hoặc bản điều khoản cơ bản trong M&A

Các bên tham gia thường đàm phán rất hời hợt về thương vụ M&A, trong đó hầu như chỉ tập trung vào hợp đồng M&A, mà coi nhẹ những văn bản biên bản ghi nhớ, thư bày tỏ ý định, thoả thuận sơ bộ, hoặc bản điều khoản cơ bản vì họ nghĩ rằng chúng không có những điều khoản ràng buộc hay chỉ là những trao đổi mang tính ý tưởng mà có thể dễ dàng thay đổi. Vì lẽ đó, trong nhiều giao dịch M&A, bên bán thường dễ dãi và nhanh chóng ký với bên mua tiềm năng loại văn bản này mà không có sự tham gia của luật sư và chuyên gia tài chính. Đó là một sai lầm đáng tiếc.

 

 

Hầu hết bên mua, nhất là các công ty đa quốc gia và có thế mạnh đàm phán, thường không đồng ý cho bên bán thay đổi các điều khoản trong các văn bản này nếu chúng đã rõ ràng và có thể đưa được vào hợp đồng M&A. Trong khi đó, đây là giai đoạn mà bên bán có thể là có lợi thế đàm phán cao nhất khi bên mua đang quan tâm đến doanh nghiệp mà chưa có nhiều thông tin (nhất là các điểm yếu) của nó. Vì thế, bỏ lỡ cơ hội này sẽ là một điều hết sức đáng tiếc. Đồng thời, sự dễ dãi ở giai đoạn này còn tạo ra cảm giác bên bán quá thiết tha với việc bán, dẫn đến việc bên mua có thể thay đổi thái độ và trở nên “kiêu” và ép bên bán nhiều hơn.Bởi lẽ đó, bên mua nên tranh thủ cơ hội này để đưa vào nhiều điều khoản cơ bản của giao dịch có lợi cho mình và nên quy định những điều khoản nào là có tính ràng buộc và điều khoản nào không như thế. Những điều khoản mà bên bán cần cân nhắc đưa vào dạng thỏa thuận này là:

 

- Chi tiết về đối tượng tài sản hoặc vốn góp/cổ phần chuyển nhượng. Đối với bán tài sản, cần xác định rõ việc chuyển nhượng có hay không bao gồm tiền mặt, chứng khoán có thể giao dịch, các tài sản đang gắn với nghĩa vụ (như đang cầm cố, thế chấp, mua trả góp, …hay tài sản cá nhân (như xe hơi). Đồng thời, các nghĩa vụ mà bên mua sẽ kế thừa cần nêu đầy đủ và cụ thể. Đối với vốn góp/cổ phần, cần nêu rõ và chính xác loại vốn góp/cổ phần và các quyền lợi đối với những tài sản này.

 

- Giá và phương thức thanh toán cụ thể, tiêu chí của earn-outs (nếu có);

 

- Quy trình, thời hạn, tính độc quyền của bên mua trong giai đoạn rà soát;

 

- Doanh nghiệp hay bên bán phải chịu trách nhiệm về các trình bày và bảo đảm (representations and waranties) và việc bồi thường và bồi hoàn trong trường hợp vi phạm các trình bày và bảo đảm đó;

 

- Luật áp dụng, cơ quan giải quyết tranh chấp và ngôn ngữ nếu có điều khoản ràng buộc; (vii) các vấn đề khác liên quan đến sử dụng lao động, hạn chế cạnh tranh, điều kiện hoàn thành giao dịch, bảo mật thông tin và loại trừ trách nhiệm của bên bán cho bên mua trước khi ký kết thỏa thuận chính thức, chi phí thực hiện giao dịch, danh mục điều khoản có tính ràng buộc,…

 

Tin liên quan: