Tin tức - Động cơ và mục đích của hoạt động M&A

1. Các động cơ chính

 

- Thâm nhập thị trường mới

 

- Giảm chi phí gia nhập thị trường

 

- Chiếm hữu tri thức & tài sản con người

 

- Giảm bớt đối thủ cạnh tranh

 

- Giảm thiểu chi phí và nâng cao hiệu quả (nhờ quy mô)

 

- Đa dạng hóa và bành trướng thị trường

 

- Đa dạng hóa sản phẩm và chiến lược thương hiệu.

 

2. Lợi ích của M&A

 

Cải thiện tình hình tài chính

Củng cố vị thế

thị trường

Giảm thiểu chi phí ngắn hạn

Tận dụng quy mô dài hạn

Cải thiện tình hình tài chính

Tăng thị phần

Giảm thiểu trùng lặp trong mạng lưới phân phối

Tối ưu hóa kết quả đầu tư công nghệ

Tăng thêm vốn sử dụng

Tăng khách hàng

Tiết kiệm chi phí hoạt động

Tận dụng kinh nghiệm thành công của các bên

Khả năng tiếp cận thêm nguồn vốn

Tận dụng quan hệ khách hàng

Tiết kiệm chi phí hành chính quản lý

Giảm thiểu chi phí chung cho từng đơn vị sản phẩm

Chia sẻ rủi ro

Tận dụng khả năng bán chéo dịch vụ

 

Giảm thiểu chi phí khi mua với khối lượng lớn

Tăng cường tính minh bạch

Tận dụng kiến thức sản phẩm để tạo cơ hội kinh doanh mới

 

 

 

Nâng cao năng lực cạnh tranh

   

 

 

 

Tin liên quan: