Tin tức - Lô vải đầu mùa đầu tiên năm 2017 được xuất sang Australia

Đây là lô vải đầu tiên của mùa vải năm 2017 ở miền bắc được xuất khâu sang Australia và cũng là năm thứ hai mà vải của Việt Nam được nước Australia chấp nhận nhập khẩu, sau khi đáp ứng được nhiều tiêu chuẩn của thị trường khó tính này về vùng miền trồng, cơ sở đóng gói, bao bì, ghi nhãn và xử lý chiếu xạ.

Căn cứ theo ông Đặng Quang Thiệu_Giám đốc Trung tâm chiếu xạ Hà Nội cho biết thì phương pháp chiếu xạ này sẽ làm mất khả năng sinh sản, nảy nở của côn trùng, trứng bám trên vải và các loại hoa quả khác, với liều lượng chiếu xạ đạt khoảng 400 gry/kg, mức chiếu xạ này đảm bảo an toàn với sức khỏe con người.

 

Hơn một tấn vải đang được đưa vào chiếu xạ

 
Sau khi được Cục Bảo vệ thực vật cấp mã số thì số vải này sẽ được đưa vào Trung tâm tập kết trong kho lạnh, sau đó nhân viên kiểm dịch lấy mẫu ngẫu nhiên để kiểm tra. Nếu lô hàng đạt chất lượng thì chuyển sang khu chiếu xạ và đưa ra kho lạnh đầu ra, chuyển vào container ra sân bay.
 
Năm 2016 có khoảng 30 tấn vải được xuất sang Australia và dự kiến năm nay là khoảng trên 100 tấn. Sau vải dự kiến thời gian tới một số hoa quả khác phía Bắc cũng được chiếu xạ sang thị trường Australia, trước mắt sẽ là xoài Sơn La.

Với việc nông sản cuar Việt vào được thị trường của Australia sẽ tạo động lực cho người sản xuất trong nước, bởi đây là thị trường khó tính với nhiều yêu cầu rất khắt khe. Từ đó thúc đẩy và tạo đà tiến tới xuất khẩu thêm nhiều loại nông sản khác mà không dừng lại chỉ ở vải và nước Australia.

Đây là lô vải đầu tiên của mùa vải năm 2017 ở miền bắc được xuất khâu sang Australia và cũng là năm thứ hai mà vải của Việt Nam được nước Australia chấp nhận nhập khẩu, sau khi đáp ứng được nhiều tiêu chuẩn của thị trường khó tính này về vùng miền trồng, cơ sở đóng gói, bao bì, ghi nhãn và xử lý chiếu xạ.

Căn cứ theo ông Đặng Quang Thiệu_Giám đốc Trung tâm chiếu xạ Hà Nội cho biết thì phương pháp chiếu xạ này sẽ làm mất khả năng sinh sản, nảy nở của côn trùng, trứng bám trên vải và các loại hoa quả khác, với liều lượng chiếu xạ đạt khoảng 400 gry/kg, mức chiếu xạ này đảm bảo an toàn với sức khỏe con người.

 

Hơn một tấn vải đang được đưa vào chiếu xạ

 
Sau khi được Cục Bảo vệ thực vật cấp mã số thì số vải này sẽ được đưa vào Trung tâm tập kết trong kho lạnh, sau đó nhân viên kiểm dịch lấy mẫu ngẫu nhiên để kiểm tra. Nếu lô hàng đạt chất lượng thì chuyển sang khu chiếu xạ và đưa ra kho lạnh đầu ra, chuyển vào container ra sân bay.
 
Năm 2016 có khoảng 30 tấn vải được xuất sang Australia và dự kiến năm nay là khoảng trên 100 tấn. Sau vải dự kiến thời gian tới một số hoa quả khác phía Bắc cũng được chiếu xạ sang thị trường Australia, trước mắt sẽ là xoài Sơn La.

Với việc nông sản cuar Việt vào được thị trường của Australia sẽ tạo động lực cho người sản xuất trong nước, bởi đây là thị trường khó tính với nhiều yêu cầu rất khắt khe. Từ đó thúc đẩy và tạo đà tiến tới xuất khẩu thêm nhiều loại nông sản khác mà không dừng lại chỉ ở vải và nước Australia.

Tin liên quan: