Tin tức - Lời khuyên pháp lý dành cho doanh nghiệp khi khởi nghiệp

Nhiều doanh nghiệp mới thành lập có thể, và có lẽ nên lo lắng về các khía cạnh pháp lý. Với nhiều nhu cầu cạnh tranh đối với các nguồn lực, nhiều lời khuyên pháp lý thường bị đẩy xuống phía dưới trong danh sách ưu tiên.

Những người sáng lập và các nhà đầu tư trong giai đoạn mới thành lập doanh nghiệp cần nhận thức được việc thất bại khi giải quyết các vấn đề pháp lý có thể dẫn đến các vấn đề quan trọng và không cần thiết phát sinh sau này - đặc biệt là khi nói đến việc doanh nghiệp rút khỏi thị trường.

Sau đây là một số vấn đề cần phải đặc biệt chú ý tới khi đang trong giai đoạn khởi nghiệp:

 

Quyền lựa chọn

 

 

Quyền lựa chọn là công cụ quan trọng để khuyến khích nhân viên lẫn các cổ đông. Đây là một việc thường thấy trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm cả các công ty công nghệ mới thành lập, nơi các nhân viên ban đầu thường được trả lương thấp hơn giá thị trường. Đối với những người lao động, cơ hội kiếm tiền từ sự thành công của công ty là rất lớn. 

Tại Anh, có một cơ chế để cho nhân viên tùy chọn chia sẻ các lựa chọn về thuế hiệu quả, được gọi là các lựa chọn Khuyến khích quản lý doanh nghiệp (Enterprise Management Incentive - EMI) tùy chọn. Chúng thường được sử dụng bởi những daonh nghiệp mới thành lập.

Tuy nhiên, một khi được thiết lập, các lựa chọn có thể là khó khăn để thực hiện hoặc không thể thay đổi. Những thay đổi liên quan tới doanh số có thể gây ra cho những người có EMI mất đi lợi ích về thuế mà họ đã mong đợi - một cái gì đó có thể là vấn đề lớn đối với các nhân viên, các công ty, các nhà đầu tư và cả người mua. Việc đảm bảo rằng các lựa chọn được soạn thảo tốt ngay từ đầu và được quản lý đúng cách là rất quan trọng.

 

Hợp đồng lao động “ăn sẵn” có thể là sai lầm phải trả giá đắt

 

Các doanh nghiệp mới thành lập chỉ cần tải về hợp đồng lao động kém chất lượng từ internet cho những nhân viên đầu tiên của họ; đây có thể kà một sai lầm lớn. Luật lao động rất phức tạp và có nhiều cạm bẫy. Nếu hợp đồng lao động hiện tại có vấn đề, thì việc thay đổi điều kiện lao động có thể sẽ gặp rất nhiều khó khăn và phát sinh nhiều chi phí.

Đừng vội vàng dành vị trí trong doanh nghiệp của bạn cho người khác ... nó có thể ảnh hưởng đến nguồn tài trợ trong tương lai

Bất cứ ai muốn đầu tư hoặc mua doanh nghiệp sẽ muốn được đảm bảo rằng nhân viên vẫn đang trong hợp đồng, để bảo vệ các giá trị của công ty. Những điều họ có lẽ sẽ tìm kiếm là những biện pháp bảo vệ thích hợp cho tài sản trí tuệ, sự bảo mật và những thứ mà - nếu nhân viên rời khỏi công ty - có thể hạn chế họ khỏi tham gia vào công ty của đối thủ cạnh tranh, giành giật khách hàng, hoặc cố gắng để đưa các nhân viên khác ra khỏi công ty.

Xác định rõ vai trò và đóng góp của các thành viên sáng lập (và những gì sẽ xảy ra nếu một trong số họ rời khỏi doanh nghiệp) cũng rất quan trọng. Hầu hết các doanh nghiệp mới thành lập có nhiều hơn một người sáng lập, do đó, nó là điều cần thiết để xác định rõ ràng ai sở hữu cái gì, người đang đóng góp những gì và điều gì sẽ xảy ra nếu một người sáng lập từ bỏ doanh nghiệp.

 

Quyền sở hữu trí tuệ: Công ty bạn có đủ những thứ cần thiết không? 

 

Người sáng lập và nhà đầu tư phải tự tin rằng công ty mình đang có các quyền sở hữu trí tuệ (IPR) cần thiết cho hoạt động của mình. IPR thường là cơ sở xác định giá trị của công ty. Nếu bạn muốn bảo vệ nguồn tài trợ, hoặc bán công ty của bạn, IPR là rất quan trọng.

Nếu người lao động phát triển IPR, sau đó đảm bảo công ty sở hữu các quyền đó là khá đơn giản. Tuy nhiên, nếu người sáng lập hoặc người khác phát triển trước công nghệ chủ chốt làm nên sự hình thành của công ty, hoặc IPR được tạo ra bởi các nhà thầu, các nhà tư vấn - những người không có các điều khoản thỏa thuận chính xác, thì IPR có thể sẽ gây ra các mối nghi ngờ, làm ảnh hưởng tới giá trị doanh nghiệp.

Bất cứ ai tham gia vào việc phát triển IPR trên danh nghĩa của công ty nên được yêu cầu chuyển giao IPR cho công ty. Điều này cũng rất quan trọng khi nói đến việc đăng ký nhãn hiệu và đăng ký sáng chế cùng các vấn đề sở hữu trí tuệ rộng khác lớn hơn.

 

Hãy suy nghĩ trước khi bạn đang gây quỹ 

 

Cuối cùng, nếu bạn có ý định sẽ từ bỏ số cổ phần mình nắm giữ, hãy suy nghĩ thật kỹ trước đã. Các quyết định có thể gây ra ảnh hưởng về lâu dài. Người sáng lập nên luôn luôn nhìn về phía trước bằng cách bồi dưỡng các nhà đầu tư tiềm năng trong tương lai và lập kế hoạch cho một lối thoát khi doanh nghiệp của bạn có nguy cơ sụp đổ.

 

Tin liên quan: