Tin tức - Quy định của pháp luật về chuyển nhượng doanh nghiệp

Trong những năm trở lại đây, do các biến động của nền kinh tế của Việt Nam cũng như thế giới, số lượng các công ty, doanh nghiệp giải thể không ngừng tăng lên. Từ đó, có rất nhiều doanh nghiệp muốn nhượng lại doanh nghiệp cho tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu, mà khách hàng đỡ mất thời gian, công sức và tiền bạc để tiến hành làm thủ tục giải thể. Vì vậy, chi phí chuyển nhượng thường để một con số tượng trưng nhất định, có thể 0 đồng hoặc theo thỏa thuận các bên.

 

 

Theo luật Doanh nghiệp năm 2014, Quyền của chủ sở hữu công ty được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ cuả công ty cho tổ chức, cá nhân khác và việc chuyển nhượng phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

 

Để thực hiện việc chuyển nhượng cần thực hiện các bước như sau:

 

Bước 1: Các bên (bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng) lập thành hợp đồng chuyển nhượng, trong đó có các thông tin về doanh nghiệp như: Số giấy chứng nhận ĐKKD, Mã số thuế, Mã số doanh nghiệp, tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của Doanh nghiệp, giấy chứng nhận mẫu dấu, quyền và nghĩa vụ của các bên trước và sau khi chuyển nhượng doanh nghiệp (các khoản nợ của doanh nghiệp, tài sản của doanh nghiệp, các khoản thu của doanh nghiệp, các vấn đề về thuế, các nghĩa vụ tài chính…v..v..).

 

Bước 2: Tìm kiếm hoặc xác định tư cách của người mua doanh nghiệp (là người chủ sở hữu doanh nghiệp của khách hàng trong tương lai).Người nhận chuyển nhượng mới phải là người có quyền thành lập, góp vốn thành lập, mua cổ phần, vốn góp và quản lý doanh nghiệp theo khoản 1 Điều 18, luật Doanh nghiệp 2014, trừ các trường hợp được quy định rõ tại Khoản 2, Điều 18 luật Doanh nghiệp 2014.

 

Bước 3: Đăng ký và làm thủ tục sang tên cho người được chuyển nhượng. Hồ sơ gồm:

 

- Thông báo vv thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

 

- Quyết định của chủ sở hữu công ty

 

- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

 

- Biên bản thanh lý hợp đồng

 

- Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp

 

- Điều lệ

 

- Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

 

- Giấy giới thiệu.

 

Sau khi nhận được đủ hồ sơ đăng ký thay đổi của doanh nghiệp hợp lệ, trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 ngày làm việc, sở kế hoạch đầu tư sẽ trả giấy Đăng ký kinh doanh mang chủ sở hữu mới.

 

Về mặt pháp lý, sau khi chuyển nhượng Doanh nghiệp, chủ sở hữu cũ sẽ không còn tư cách pháp lý cho doanh nghiệp đã được sang nhượng. Quyền lợi và nghĩa vụ của chủ sỡ hữu cũ đã chuyển giao toàn bộ sang cho người được chuyển nhượng.

 

Lưu ý: Tổ chức, cá nhân trước khi nhận chuyển nhượng cần phải kiểm tra kĩ hồ sơ thuế bao gồm: báo cáo tháng, quý, báo cáo tài chính, quyết toán thuế…; các nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp: Tiền phạt thuế, phí, các khoản nợ thuế…Tránh các rủi ro pháp lý sau này khi đã sang nhượng.

 

Newvision Law cung cấp dịch vụ liên quan đến chuyển nhượng doanh nghiệp:

 

+ Khảo sát, đánh giá và phân tích cơ hội và rủi ro về doanh nghiêp mà khách hàng dự định mua bán, sáp nhập.

 

+ Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến doanh nghiệp mà khách hàng muốn mua bán, sáp nhập.

 

+ Tư vấn, nghiên cứu, báo cáo thẩm định pháp lý doanh nghiệp trong giao dịch mua bán, sáp nhập. Hoạch định, khuyến nghị giải pháp, lộ trình pháp lý cho giao dịch, xác định và yêu cầu thực hiện nghĩa vụ, đề xuất giải pháp về thuế, sở hữu tài sản, sở hữu công ty, nghĩa vụ hợp đồng và những rủi ro pháp lý phức tạp phát sinh trong giao dịch. Soạn thảo, đàm phán, đánh giá và tư vấn về nội dung văn kiện giao dịch, đàm phán hợp đồng và các văn kiện thỏa thuận cổ đông.

 

+ Tư vấn Pháp lý toàn diện cho giao dịch mua cổ phần, góp vốn, chuyển nhượng vốn, chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi, tổ chức lại doanh nghiệp, sáp nhập và mua lại.

 

+ Tư vấn về quy định hạn chế của pháp luật trong ngành/ lĩnh vực, phân tích khả năng và triển vọng thành công của giao dịch, đạt được các phê chuẩn của cơ quan thẩm quyền đối với các giao dịch đặc biệt các vấn đề liên quan đến cơ cấu giao dịch, giao dịch làm thay đổi quyền kiểm soát

 

+ Tư vấn về việc áp dụng các hình thức giao dịch, hợp đồng phù hợp nhằm tối đa hóa lợi ích của  khách hàng và tối thiểu hóa các thủ tục hành chính khi thực hiện mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.

 

+ Đại diện khách hàng đàm phán với các đối tác về nội dung giao dịch, hợp đồng và các vấn đề khác có liên quan.

 

+ Soạn thảo các tài liệu giao dịch, các hợp đồng của việc mua bán, sáp nhập. Và đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục hành chính đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền về việc mua bán, sáp nhập doanh nghiệp đó.

 

+ Thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thay đổi Giấy phép tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư.

 

+ Hỗ trợ, tư vấn pháp luật sau khi doanh nghiệp hoàn tất việc mua bán, sáp nhập.

 

Tin liên quan: