Tin tức - Rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nghị định 01/2017 được Chính phủ ban hành ngày 06 tháng 01 năm 2017. Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai. Nghị đinh có hiệu lực từ ngày 03/3/2017. Một trong những nội dung thay đổi quan trọng đó là quy định về việc rút ngắn thủ tục hành chính, theo đó, đa số các thủ tục hành chính được rút ngắn từ 1/3 đến 1/2 thời gian thực hiện so với trước đây. Thời gian thực hiện một số thủ tục hành chính về đất đai được quy định tại Điều 61 như sau:

 

- Thủ tục dăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng là không quá 15 ngày; ở quy định cũ là 30 ngày.

 

-  Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất là không quá 10 ngày; so với quy định cũ là không quá 15 ngày.

 

Rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 

- Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là không quá 30 ngày; giữ nguyên so với quy định cũ là 30 ngày.

 

- Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi thay đổi tài sản gắn liền với đất là không quá 15 ngày, giảm 5 ngày so với quy đinh cũ.

 

- Thủ tục tách thửa, hợp thửa đất; thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý là không quá 15 ngày, quy định cũ là không quá 20 ngày.

 

- Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng bị mất là không quá 10 ngày; quy định cũ là 30 ngày….

 

Thủ tục hành chính về đất đai được rút ngắn rất nhiều tại Nghị định mới này. Kể từ ngày 03 tháng 3 năm 2017 cá nhân, cơ quan tổ chức bắt đầu áp dụng quy định này để thuận tiện, nhanh gọn trong thực hiện thủ tục hành chính.

 

 

Tin liên quan: