Tin tức - Tìm hiểu về mua bán sáp nhập tư vấn đầu tư

Tư vấn thủ tục mua bán công ty

Mua bán công ty, sáp nhập doanh nghiệp cũng góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập đi nhanh hơn thông qua hình thức tham gia vào chuỗi sản xuất toàn cầu.

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần theo quy định của Luật doanh nghiệp và Nghị định 43/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp.

 

Dịch vụ tư vấn thủ tục chia tách doanh nghiệp

Doanh nghiệp, công ty có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty hiện có để thành lập một hoặc một số công ty cùng loại.

Thủ tục mua bán doanh nghiệp tư nhân

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh Nghiệp thì chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác.

 

 

Thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty cổ phần có thể chuyển đổi thành công ty TNHH để phù hợp với các hoạt động kinh doanh thực tế của doanh nghiệp. 

 

 

Thủ tục mua bán công ty TNHH 1 thành viên

Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên có quyền chuyển nhượng công ty cho một tổ chức hay cá nhân, xuất phát từ quyền của chủ sở hữu công ty.

Thủ tục mua bán công ty TNHH hai thành viên trở lên

Các thành viên công ty TNHH có quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình xuất phát từ quyền định đoạt phần vốn góp của mình theo quy định tại Điều 41 Luật DN

DV tư vấn giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp là việc DN chấm dứt hoạt động kinh doanh do đã đạt được mục tiêu mà các thương nhân khi kinh doanh đã đặt ra hoặc bị giải thể theo quy định của pháp luật.

Dv tư vấn thành lập doanh nghiệp tư nhân

sanmuabandoanhnghiep.vn xin hướng dẫn thủ tục cũng như chuẩn bị hồ sơ thành lập DN tư nhân để bạn đọc tiện nắm bắt

Dịch vụ tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp

Doanh nghiệp, công ty cảm thấy vẫn có thể sẽ tái cơ cấu lại được thì hãy chọn tạm ngừng kinh doanh DN mà không muốn giải thể doanh nghiệp tránh phiền hà về sau