Đăng tin

Mã số

Hình

Doanh nghiệp

Ngành nghề

Giá

Tỉnh thành

Chi tiết

MB1227

Bán doanh nghiệp ĐKKD quảng cáo, xây dựng, vận tải, thiết bị y tế

Xây dựng - VLXD

Triệu

Hà Nội

Chi tiết

MB1226

Chuyển nhượng công ty cổ phần USCOM Thương mại

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

Chi tiết

MB1225

Cần bán pháp nhân công ty thành lập năm 2007

Thương mại - Dịch vụ

200 Tỷ

Tp Hồ Chí Minh

Chi tiết

MB1223

Bán Công ty Cổ phần đang hoạt động tại Hà Nội thành lập năm 2008

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

Chi tiết

MB1222

Cần bán Công ty xây dựng thành lập năm 2014

Xây dựng - VLXD

Triệu

Hà Nội

Chi tiết

MB1220

Cần chuyển nhượng Công ty Giặt Là/Xưởng Giặt là công nghiệp

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

Chi tiết

MB1218

Cần sang tên Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Tường Vy

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

Chi tiết

MB1217

Cần sang nhượng thương hiệu kinh doanh thực phẩm sạch

Tiêu dùng

300,000,000 Triệu

Tp Hồ Chí Minh

Chi tiết

MB1216

Cần chuyển nhượng Công ty TNHH tiếp vận và phân phối Liên Việt

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

Chi tiết

MB1214

Bán công ty xuất nhập khẩu Mỹ phẩm và thực phẩm chức năng

Tiêu dùng

Thỏa thuận Triệu

Tp Hồ Chí Minh

Chi tiết