Đăng tin

Mã số

Hình

Doanh nghiệp

Ngành nghề

Giá

Tỉnh thành

Chi tiết

MB1323

Cần bán công ty thép

Xây dựng - VLXD

Triệu

Tp Hồ Chí Minh

Chi tiết

MB1321

Cần Bán Doanh Nghiệp Có Đất Tại Phú Quốc

Tiêu dùng

Thỏa thuận Triệu

Tp Hồ Chí Minh

Chi tiết

MB1319

Bán Công ty hoạt động trong lĩnh vực du lịch từ năm 2013

Du Lịch - Dịch vụ du lịch

Thỏa thuận Triệu

Hà Nội

Chi tiết

MB1316

Nhượng lại công ty chuyên xuất khẩu vật liệu xây dựng

Xây dựng - VLXD

Thỏa thuận Triệu

Tp Hồ Chí Minh

Chi tiết

MB1315

Cần bán công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ

Thương mại - Dịch vụ

Thỏa thuận Triệu

Tp Hồ Chí Minh

Chi tiết

MB1314

Bán Công ty TNHH thành lập năm 1993

Sản xuất - Chế biến

Thỏa thuận Triệu

Tp Hồ Chí Minh

Chi tiết

MB1313

Cần chuyển nhượng lại pháp nhân 2 công ty

Xử lý chất thải - môi trường

Thỏa thuận Triệu

Hà Nội

Chi tiết

MB1312

Bán công ty TNHH thương mại thành lập năm 2014

Thương mại - Dịch vụ

Thỏa thuận Triệu

Hà Nội

Chi tiết

MB1311

Cần bán Công ty Cổ phần Gtelg Vimpelcom thành lập năm 2012

Thương mại - Dịch vụ

Thỏa thuận Triệu

Hà Nội

Chi tiết

MB1309

Bán công ty thành lập 2012

Thương mại - Dịch vụ

Thỏa thuận Triệu

Hà Nội

Chi tiết