Đăng tin

Mã số

Hình

Doanh nghiệp

Ngành nghề

Giá

Tỉnh thành

Chi tiết

MB1211

Bán Công ty TNHH xây dựng thành lập 2014

Xây dựng - VLXD

Triệu

Hà Nội

Chi tiết

MB1209

Bán doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuốc thú y, thủy sản thành lập năm 2014

Sản xuất - Chế biến

Thỏa thuận Triệu

Tp Hồ Chí Minh

Chi tiết

MB1205

Bán doanh nghiệp giáo dục

Giáo dục - Thiết bị GD

Triệu

Hà Nội

Chi tiết

MB1200

Bán công ty giáo dục trực tuyến

Giáo dục - Thiết bị GD

Triệu

Tp Hồ Chí Minh

Chi tiết

MB1197

Cần nhượng lại công ty chuyển phát nhanh thành lập năm 2009 - PP thuế khấu trừ

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

Chi tiết

MB1196

Bán công ty CP Xây Dựng thành lập 2004

Xây dựng - VLXD

thoa thuận Triệu

Tp Hồ Chí Minh

Chi tiết

MB1193

Nhượng lại hệ thống showroom

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

Chi tiết

MB1190

Sang Nhượng CTY TNHH Thương Mại Thành Lập 2013

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Tp Hồ Chí Minh

Chi tiết

MB1188

chuyển nhượng cty cổ phần

Sản xuất - Chế biến

12.000 Tỷ

Hà Nội

Chi tiết

MB1187

Cần chuyển nhượng công ty thành lập 2015

Xây dựng - VLXD

Thoản thuận Triệu

Hà Nội

Chi tiết