Đăng tin

Mã số

Hình

Doanh nghiệp

Ngành nghề

Giá

Tỉnh thành

Chi tiết

MB1308

Sang nhượng trung tâm tiếng Anh

Giáo dục - Thiết bị GD

Thỏa thuận Triệu

Tp Hồ Chí Minh

Chi tiết

MB1306

Bán Công ty TNHH Casino Việt Nam

Thương mại - Dịch vụ

Thỏa thuận Triệu

Tp Hồ Chí Minh

Chi tiết

MB1304

cần bán công ty thương mại dịch vụ

Thương mại - Dịch vụ

Thỏa thuận Triệu

Tp Hồ Chí Minh

Chi tiết

MB1302

Bán công ty tnhh tư vấn đầu tư

CNTT

Thỏa thuận Triệu

Tp Hồ Chí Minh

Chi tiết

MB1301

Bán hệ thống doanh nghiệp vận chuyển

Thương mại - Dịch vụ

Thỏa thuận Triệu

Tp Hồ Chí Minh

Chi tiết

MB1300

​Cần bán pháp nhân công ty về lĩnh vực CNTT và giáo dục

Giáo dục - Thiết bị GD

Thỏa thuận Triệu

Tp Hồ Chí Minh

Chi tiết

MB1297

Chuyển nhượng 50% cổ phần công ty

Thương mại - Dịch vụ

Thỏa thuận Triệu

Hà Nội

Chi tiết

MB1296

Chuyển nhượng cổ phần chi phối công ty xây dựng

Xây dựng - VLXD

Thỏa thuận Triệu

Đà Nẵng

Chi tiết

MB1295

Bán công ty CP TM XD Á Châu (Thành lập 2002)

Xây dựng - VLXD

Thỏa thuận Triệu

Tp Hồ Chí Minh

Chi tiết

MB1294

Bán công ty giáo dục cho trẻ 0-6 tuổi

Giáo dục - Thiết bị GD

Thỏa thuận Triệu

Hà Nội

Chi tiết