Đăng tin

Mã số

Hình

Doanh nghiệp

Ngành nghề

Giá

Tỉnh thành

Chi tiết

MB1154

Chuyển nhượng công ty thương mại

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Tp Hồ Chí Minh

Chi tiết

MB1152

Bán website học tiếng Anh trực tuyến tự động

Giáo dục - Thiết bị GD

Triệu

Hà Nội

Chi tiết

MB1150

Bán: Công ty TNHH Japan - Lee

CNTT

Triệu

Hà Nội

Chi tiết

MB1147

Bán công ty chế biến sản xuất Cà phê

CNTT

Triệu

Tp Hồ Chí Minh

Chi tiết

MB1145

Chuyển nhượng công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng Nghệ Tĩnh

Xây dựng - VLXD

THỏa thuận Triệu

Nghệ An

Chi tiết

MB1144

Bán pháp nhân công ty Healthpro

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

Chi tiết

MB1143

Mời hợp tác đầu tư kinh doanh hoặc chuyển nhượng công ty.

Du Lịch - Dịch vụ du lịch

thỏa thuận Triệu

Khánh Hòa

Chi tiết

MB1142

Chuyển nhượng Công ty TNHH 1 thành viên

CNTT

Triệu

Hà Nội

Chi tiết

MB1140

Bán công ty cổ phần thành lập năm 2012 tại Hà Nội

CNTT

Triệu

Hà Nội

Chi tiết

MB1139

Bán công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ - ĐK 2012

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

Chi tiết