Đăng tin

Mã số

Hình

Doanh nghiệp

Ngành nghề

Giá

Tỉnh thành

Ngày đăng

MB1365

Bán công ty hoạt động lĩnh vực sắt thép và kinh doanh vé máy bay

Thương mại - Dịch vụ

Thỏa thuận Triệu

Hà Nội

25/12/2017

MB1363

Bán Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu VinEye Việt Nam

Thương mại - Dịch vụ

Thỏa thuận Triệu

Hà Nội

23/12/2017

MB1361

Muốn bán Công ty TNHH Thương mại và Truyền thông Ánh Minh

Thương mại - Dịch vụ

Thỏa thuận Triệu

Hà Nội

22/12/2017

MB1359

Chuyển nhượng Công ty TNHH 2 thành viên

Thương mại - Dịch vụ

Thỏa thuận Triệu

Hà Nội

21/12/2017

MB1355

Sang nhượng công ty TNHH 2 thành viên

Thương mại - Dịch vụ

Thỏa thuận Triệu

Tp Hồ Chí Minh

19/12/2017

MB1354

Bán Công Ty đăng ký KD gần 2 năm, chưa phát hành hoá đơn

Thương mại - Dịch vụ

Thỏa thuận Triệu

Tp Hồ Chí Minh

19/12/2017

MB1352

Cần bán Công ty Cổ phần dịch vụ phát triển Blue Building Việt Nam

Thương mại - Dịch vụ

Thỏa thuận Triệu

Hà Nội

18/12/2017

MB1351

Cần bán lại thương hiệu và nhà hàng

Thương mại - Dịch vụ

Thỏa thuận Triệu

Tp Hồ Chí Minh

18/12/2017

MB1348

Chuyển nhượng Công ty Bảo vệ đang hoạt động

Thương mại - Dịch vụ

Thỏa thuận Triệu

Tp Hồ Chí Minh

20/12/2017

MB1346

Cần bán tư cách pháp nhân Công ty TNHH tại Hà Nội

CNTT

Thỏa thuận Triệu

Hà Nội

15/12/2017