Đăng tin

Mã số

Hình

Doanh nghiệp

Ngành nghề

Giá

Tỉnh thành

Chi tiết

MB380

Bán Công ty TNHH Thương Mại

Dệt may - Thời trang

Triệu

Tp Hồ Chí Minh

Chi tiết

MB379

Bán Cty TNHH Thương mại Hoài Châu

Tiêu dùng

Triệu

Hà Nội

Chi tiết

MB378

Bán công ty TNHH Thương mại giải trí Ánh Huyền

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

Chi tiết

MB377

Bán Cty TNHH Thương mại - Đầu tư Âu Lạc

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

Chi tiết

MB376

Bán CTy CP Công Bằng Thương Mại Việt Nam

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

Chi tiết

MB374

Bán Cty TNHH Uông Song

Tiêu dùng

Triệu

Hà Nội

Chi tiết

MB373

Bán Công ty cổ phần ngân hàng dữ liệu tình yêu

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

Chi tiết

MB372

Bán Cty Cổ phần quyền tác giả, văn hóa nghệ thuật, khoa học Việt Nam

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

Chi tiết

MB371

Bán công ty TNHH Xây dựng và phát triển thương mại Tùng Anh

Xây dựng - VLXD

Triệu

Hà Nội

Chi tiết

MB370

Bán Công ty Cổ phần sản xuất 19-5 Hà Nội

Tiêu dùng

Triệu

Hà Nội

Chi tiết