Đăng tin

Mã số

Hình

Doanh nghiệp

Ngành nghề

Giá

Tỉnh thành

Ngày đăng

MB353

Bán Cty TNHH cơ khí và thương mại Việt Tín

Sản xuất - Chế biến

Triệu

Hà Nội

27/04/2015

MB351

Bán Cty TNHH DV TM VÀ SX THÀNH PHÁT

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

27/04/2015

MB350

Bán Cty Giải pháp kế toán thuế TAS

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

27/04/2015

MB349

Bán Công ty CP Biên dịch - Truyền thông Việt Nam

Truyền thông - Quảng cáo

Triệu

Hà Nội

25/04/2015

MB348

Bán Cty TNHH Đầu tư thương mại Q&T Hà Nội

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

25/04/2015

MB347

Bán Cty TNHH năng lượng mội trường và biến đổi khí hậu

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

25/04/2015

MB346

Bán Công ty TNHH Thương Mại & Sản xuất Thiên An Sơn

Xây dựng - VLXD

Triệu

Hà Nội

25/04/2015

MB345

Cần bàn Công ty TNHH Xây Lắp Và TM

Xây dựng - VLXD

Triệu

Hà Nội

17/04/2015

MB344

Bán Công ty môi giới bất động sản VinaRent

Địa ốc - Bất động sản

Triệu

Hà Nội

16/04/2015

MB343

Bán Công ty Viễn Thông Trẻ

CNTT

Triệu

Hà Nội

15/06/2017