Đăng tin

Mã số

Hình

Doanh nghiệp

Ngành nghề

Giá

Tỉnh thành

Ngày đăng

MB379

Bán Cty TNHH Thương mại Hoài Châu

Tiêu dùng

Triệu

Hà Nội

16/12/2015

MB378

Bán công ty TNHH Thương mại giải trí Ánh Huyền

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

16/12/2015

MB377

Bán Cty TNHH Thương mại - Đầu tư Âu Lạc

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

16/12/2015

MB376

Bán CTy CP Công Bằng Thương Mại Việt Nam

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

16/12/2015

MB374

Bán Cty TNHH Uông Song

Tiêu dùng

Triệu

Hà Nội

27/05/2015

MB373

Bán Công ty cổ phần ngân hàng dữ liệu tình yêu

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

16/12/2015

MB372

Bán Cty Cổ phần quyền tác giả, văn hóa nghệ thuật, khoa học Việt Nam

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

16/12/2015

MB371

Bán công ty TNHH Xây dựng và phát triển thương mại Tùng Anh

Xây dựng - VLXD

Triệu

Hà Nội

13/05/2015

MB370

Bán Công ty Cổ phần sản xuất 19-5 Hà Nội

Tiêu dùng

Triệu

Hà Nội

12/05/2015

MB368

Bán Cty TNHH phát triển dịch vụ & giải pháp công nghệ FTEK

Điện - Điện tử

Triệu

Hà Nội

08/05/2015