Đăng tin

Mã số

Hình

Doanh nghiệp

Ngành nghề

Giá

Tỉnh thành

Ngày đăng

MB745

Công ty cổ phần Dược và Thiết Bị Y tế

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

16/12/2015

MB744

Công ty TNHH Thương Mại Và Dược Phẩm

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

03/03/2016

MB738

Bán công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Tp Hồ Chí Minh

18/07/2016

MB737

Bán công ty TNHH XD TM thành lập 8/2009

Xây dựng - VLXD

60.000 Tỷ

Tp Hồ Chí Minh

10/12/2015

MB735

Bán công ty TNHH

Xử lý chất thải - môi trường

10.000 Tỷ

Tp Hồ Chí Minh

29/12/2015

MB733

Bán công ty TNHH

CNTT

500.000.000 Triệu

Tp Hồ Chí Minh

15/06/2017

MB731

Bán công ty TNHH chuyên bán buôn linh kiện điện tử viễn thông

Điện - Điện tử

Triệu

Hà Nội

01/03/2016

MB730

Bán công ty cổ phần đầu tư

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

16/12/2015

MB687

Bán công ty TNHH Thiết Kế 3D

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

15/03/2016

MB686

Bán công ty CP phát triển công nghệ số

Điện - Điện tử

Triệu

Hà Nội

09/11/2015