Đăng tin

Mã số

Hình

Doanh nghiệp

Ngành nghề

Giá

Tỉnh thành

Ngày đăng

MB94

Bán công ty TNHH quảng cáo và sản xuất ANH ĐỨC

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

09/07/2014

MB93

Bán công ty TNHH sản xuất thương mại TÀI TÂM

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

09/07/2014

MB92

Bán công ty TNHH xây dựng và thương mại Tân Thành Hiếu

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

09/07/2014

MB91

Công ty TNHH một thành viên suất ăn công nghiệp miền bắc

CNTT

30 triệu Triệu

Hà Nội

15/06/2017

MB90

Bán công ty TNHH thương mại và dịch vụ Kim Diệp

Tiêu dùng

thỏa thuận Triệu

Hà Nội

09/07/2014

MB85

Bán công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Hà Nội HTV

Sản xuất - Chế biến

Triệu

Hà Nội

09/07/2014

MB84

Bán công ty cổ phần thương mại và dịch vụ dầu nhớt GS Hà Nội

Thương mại - Dịch vụ

Thỏa thuận Triệu

Hà Nội

09/07/2014

MB83

Bán công ty TNHH Du Lịch và Nhà Hàng YEOUN SOO PARK

Thương mại - Dịch vụ

Thỏa Thuận Triệu

Hà Nội

09/07/2014

MB82

Bán công ty cổ phần dịch vụ và phát triển thương mại Đại Việt

Thương mại - Dịch vụ

Thỏa thuận Triệu

Hà Nội

09/07/2014

MB81

Bán công ty Công ty cổ phần thương mại và xây lắp Gia Nam

Sản xuất - Chế biến

Thỏa thuận Triệu

Hà Nội

09/07/2014