Đăng tin

Mã số

Hình

Doanh nghiệp

Ngành nghề

Giá

Tỉnh thành

Ngày đăng

MB75

Bán công ty tại Hà nội về thương mại, khoáng sản, dầu khí, du lịch thành lập năm 2009

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

12/06/2014

MB74

Cần chuyển nhượng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đất Việt Nam

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

12/06/2014

MB73

Cần chuyển nhượng Công Ty TNHH Tư Vấn Tầm Nhìn Việt

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

12/06/2014

MB71

Cần chuyển nhượng Công Ty TNHH Starview Hanoi

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

12/06/2014

MB70

Cần chuyển nhượng Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Tân Phát

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

09/07/2014

MB28

Bán Công ty thương mại, dịch vụ 2012

Thương mại - Dịch vụ

15 triệu đồng Triệu

Hà Nội

09/07/2014

MB26

Bán công ty dịch vụ bảo vệ 2010

Thương mại - Dịch vụ

40 triệu đồng Triệu

Hà Nội

09/07/2014

MB25

BÁN CÔNG TY TNHH NỘI THẤT XÂY DỰNG năm 2012

Tiêu dùng

thỏa thuận Triệu

Hà Nội

12/06/2014

MB23

BÁN DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ NHÂN SỰ OUTSOURCE

Thương mại - Dịch vụ

Giá đàm phán Triệu

Tp Hồ Chí Minh

12/06/2014

MB22

Bán công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh sơn

Sản xuất - Chế biến

9.6 tỷ VNĐ Triệu

Hà Nội

12/06/2014