Đăng tin

Mã số

Hình

Doanh nghiệp

Ngành nghề

Giá

Tỉnh thành

Ngày đăng

MB108

Bán Doanh Nghiệp CNTT tại Hà Nội

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

15/01/2015

MB107

Bán công ty chuyển phát nhanh

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

11/07/2014

MB106

Bán công ty CP xây dựng

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

MB105

Bán công ty thương mại

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

11/07/2014

MB104

Bán công ty TNHH xây dựng

Thương mại - Dịch vụ

Thỏa thuận Triệu

Hà Nội

07/12/2018

MB103

Bán Cty đang hoạt động trong lĩnh vực hóa chất công nghiệp

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Tp Hồ Chí Minh

18/07/2016

MB102

Bán doanh nghiệp may mặc

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Bình Thuận

11/07/2014

MB101

Bán công ty TNHH thương mại và dịch vụ an minh vinh

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Tp Hồ Chí Minh

18/07/2016

MB100

Bán công ty xây dựng và đầu tư

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

11/07/2014

MB99

Bán công ty cổ phần kinh doanh Bất Động Sản

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

11/07/2014