Tin tức - Chính thức: Lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2019

THÔNG BÁO
 
V/v Nghỉ Tết Dương Lịch Năm 2019
 
Căn cứ Quy định của Luật Lao Động về các ngày nghỉ Lễ trong năm. Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn NewvisionLaw trân trọng thông báo đến toàn bộ cán bộ nhân viên công ty lịch nghỉ Tết Dương Lịch năm 2019 như sau:
 

1. Thời gian nghỉ lễ Tết dương lịch:

 
-  Lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2019 là 4 ngày (từ Thứ 7 ngày 29/12/2018 đến hết Thứ Ba ngày 01/01/2019 )
 
 
- Thứ Tư, ngày 02/01/2019 đi làm bình thường.
 

2. Tổ chức nghỉ Lễ:

 
Để đảm bảo có kỳ nghỉ lễ an toàn, ý nghĩa:
 
- Đề nghị toàn thể cán bộ nhân viên công ty sắp xếp công việc và thông báo cho khách hàng được biết thời gian nghỉ lễ.
 
- Trong thời gian nghỉ, yêu cầu toàn bộ nhân viên chủ động về thời gian, công việc để hỗ trợ khách hàng nếu có phát sinh.
 
- Tổ chức dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp ngăn nắp phòng làm việc. Tiến hành rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, kiểm tra tất cả các hệ thống máy móc, thiết bị điện trong phòng làm việc và khóa cửa cận thẩn trước khi nghỉ.
 
NewvisionLawFirm xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng cùng toàn thể cán bộ nhân viên được biết để thực hiện.
 
Chúc Quý khách hàng và toàn thể cán bộ nhân viên nghỉ Lễ vui vẻ !!!
 
Hà Nội, Ngày 12 tháng 12 năm 2018
 
Nơi nhận:                                                                                                                                                                    Giám đốc
 
- BGĐ (để b/c);                                                                                                                                                               (Đã ký)
 
- Trưởng các đơn vị (p/h thực hiện);                                                                                                                      Nguyễn Văn Tuấn
 
- Cán bộ nhân viên (thực hiện);
 
- Lưu VT.
 
 

Tin liên quan: