Tin tức - Chức năng của Trung tâm bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc TGSLAWFIRM

Ngày 11/11/2018 vừa qua, Công ty Luật TNHH TGS | Newvision đã ra quyết định thành lập Tổ chức đại diện quyền tác giả tác phẩm âm nhạc và quyền liên quan mang tên: “ Trung tâm bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc TGSLAWFIRM”. Tổ chức ra đời mang chức năng, mục đích và nhiệm vụ bảo vệ tốt nhất cho quyền tác giả tác phẩm âm nhạc cho các tác giả, tạo điều kiện thuận lợi để tác giả khai thác, sử dụng và tiếp tục sáng tác. Với tôn chỉ: “Vì lợi ích tác giả âm nhạc”, theo đó Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc TGSLAWFIRM mang lại những dịch vụ chuyên nghiệp và hiệu quả, chúng tôi cung cấp các dịch vụ cụ thể như sau:
 
 

1. Đại diện đăng ký bảo hộ độc quyền cho tác giả sở hữu tác phẩm âm nhạc

 
Việc đăng ký quyền tác giả âm nhạc được thực hiện như sau:
 

a) Thực hiện tra cứu và đánh giá khả năng đăng ký bảo hộ độc quyền của tác phẩm:

 
Tra cứu và đánh giá khả năng là việc cần phải thực hiện trước khi tiến hành việc soạn thảo và nộp đơn đăng ký bảo hộ độc quyền. Hàng năm có rất nhiều các tác phẩm được sinh ra và số lượng đơn đăng ký bản quyền tác giả được nộp tại Cục bản quyền tác giả (Cơ quan thuộc Bộ Văn hóa Thông tin & Truyền thông) rất lớn với nhiều loại hình tác phẩm khác nhau. Do đó, việc tra cứu bản quyền tác giả để đánh giá khả năng đăng ký bản quyền tác giả là việc cần thực hiện để đảm bảo khả năng đăng ký cao nhất của bản quyền tác giả, tránh việc trục trặc không khi đăng ký, tránh lãng phí thời gian và tiền bạc.
 
Thông qua việc tra cứu bản quyền tác giả, chủ sở hữu sẽ xem xét và quyết định có hoặc không có việc nộp đơn đăng ký bảo hộ và cần phải nộp đơn đăng ký như thế nào. Ngoài ra, việc tra cứu bản quyền còn giúp khách hàng đánh giá việc bản quyền của mình có tương tự hoặc trùng với bản quyền của người khác hay không? Từ đó sẽ quyết định việc hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký của người khác nếu như người đó có sự xâm phạm quyền tác giả của mình hoặc chính bản quyền của mình có vi phạm quyền sở hữu của bên thứ ba nào không
 
Việc tra cứu bản quyền tác giả sẽ được chúng tôi thực hiện trên cơ sở dữ liệu của Cục bản quyền tác giả (tại website: http://www.cov.gov.vn/) và sử dụng các nghiệp vụ liên quan để tra cứu bản quyền tác giả một cách nhanh chóng nhất. Đồng thời, chúng tôi sẽ rà soát tất cả các văn bản pháp luật liên quan để xem tác phẩm của tác giả có thuộc vào trong danh mục tác phẩm được bảo hộ hay không? Và bảo hộ dưới dạng nào?
 
Để tra cứu bản quyền tác giả hiệu quả, các tác giả cần phải cung cấp một số các thông tin về tác phẩm như: Tên bản quyền tác giả cần tra cứu; loại hình tác phẩm sẽ đăng ký bản quyền; thông tin sơ qua về loại hình tác phẩm tra cứu (hình ảnh, âm thanh, nội dung…). Đây sẽ là những cơ sở, căn cứ mà Trung tâm sẽ sử dụng để tra cứu bản quyền tác giả.
 
Thời hạn tra cứu diễn ra khá nhanh, chỉ từ 1-2 ngày làm việc, tác giả sẽ nhận được kết quả tra cứu về khả năng đăng ký tác phẩm của mình. Từ kết quả đó, tác giả sẽ quyết định để thực hiện các bước tiếp theo.
 

b) Đại diện thực hiện đăng ký bảo hộ độc quyền quyền tác giả

 
Việc đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả là hết sức cần thiết, nhằm bảo vệ quyền chủ sở hữu của tác giả đối với sản phẩm trí tuệ mà mình làm ra một cách tốt nhất. Tuy vậy, việc đăng ký bản quyền tác giả lại mất khá nhiều thời gian bởi tính phức tạp của pháp luật quy định. Điều này luôn làm cho các tác giả lúng túng và có tâm lý “ngại” đi đăng ký bảo hộ cho tác phẩm của mình sáng tạo ra. Nhận ra điều này, Trung tâm bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc TGSLAWFIRM chúng tôi luôn khuyến khích các tác giả nên mang các tác phẩm của mình đi đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả ngay khi sáng tạo ra. Việc đăng ký bản quyền tác giả cũng là một trong những dịch vụ mà Trung tâm bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc TGSLAWFIRM chúng tôi cung cấp khi có sự yêu cầu của chính tác giả.
 
Đây là bước tiếp theo của việc tra cứu khả năng đăng ký, khi bắt đầu thực hiện dịch vụ đại diện đăng ký quyền tác giả, chúng tôi sẽ hỗ trợ tác giả chuẩn bị bộ hồ sơ đăng ký. Chúng tôi phải luôn theo sát và hỗ trợ trong giai đoạn này bởi lẽ việc soạn thảo bộ hồ sơ đăng ký là rất phức tạp và dễ nhầm lẫn, đây là bước chủ yếu gây ra những sai sót, kéo dài thời gian đăng ký bảo hộ quyền tác giả. Bộ hồ sơ đăng ký quyền tác giả sẽ bao gồm các tài liệu gì còn tùy thuộc vào trường hợp mà người đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả, đồng tác giả và trường hợp người đăng ký là chủ sở hữu không đồng thời là tác giả (tổ chức, công ty, cá nhân cung cấp tài chính cho việc sáng tác, ...).
 

Bước 1: Đối với trường hợp người đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả, đồng tác giả thì cần những tài liệu sau:

 
- 03 bản mẫu tác phẩm cần đăng ký; tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố.
 
- 02 Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả.
 
- Tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các đồng tác giả.
 
- Giấy uỷ quyền của tác giả/ các tác giả (theo mẫu quy định);
 
- Giấy cam đoan của tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai – 1 bản (theo mẫu quy định);
 

Bước 2: Còn trường hợp hợp người đăng ký là chủ sở hữu không đồng thời là tác giả (tổ chức, công ty, cá nhân cung cấp tài chính cho việc sáng tác, ...).:

 
- 03 bản mẫu tác phẩm gốc.
 
- 01 Giấy uỷ quyền của tổ chức công ty (theo mẫu quy định).
 
- 01 Bản sao công chứng chứng minh nhân dân (hoặc Chứng minh thư gốc nộp kèm để đối chiếu khi không có công chứng bản sao) của tác giả/các tác giả tác phẩm có xác nhận sao y bản chính.
 
- Giấy chuyển nhượng quyền sở hữu tác phẩm của tác giả/ các tác giả cho chủ sở hữu tác phẩm (tổ chức, công ty) (1 bản).
 
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập có công chứng.
 
- Giấy cam đoan của tác giả/các tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai (theo mẫu quy định).
 
- Các thông tin khác: bút danh của tác giả; địa chỉ; số điện thoại và fax của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm.
 
Sau khi chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ, Trung tâm bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc TGSLAWFIRM sẽ tiến hành nộp tại Cục bản quyền tác giả Việt Nam, sau đó theo dõi tình trạng của hồ sơ và báo cáo lại cho tác giả kịp thời.
 
Trong vòng 15 ngày kể từ ngày hồ sơ được chấp nhận, Cục Bản quyền tác giả sẽ cấp Giấy chứng nhận cho tác giả. Nếu hồ sơ bị từ chối, Cục sẽ thông báo cho bạn bằng văn bản kèm lý do cụ thể đơn bị từ chối. Giấy chứng nhận đã cấp vẫn có thể bị thu hồi nếu phát hiện ra sai phạm hoặc phát hiện ra sai phạm.
 
 

2. Thực hiện việc nhận ủy quyền khai thác giá trị tác phẩm âm nhạc

 

a) Khai thác quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc

 
Các tác phẩm âm nhạc luôn sở hữu trong nó một giá trị vật chất cũng như tinh thần nhất định. Tùy thuộc vào chất lượng, sự thích hợp mà các tác phẩm có giá trị khác nhau. Một vài tác phẩm thậm chí còn không thể nào đoán biết trước được tiềm năng của nó.
 
Việc khai thác một tác phẩm âm nhạc là việc tác giả cho phép một bên thứ hai sử dụng tác phẩm âm nhạc của mình dưới các hình thức nhằm thu lợi nhuận. Các tác giả sẽ thỏa thuận với bên sử dụng tác phẩm về việc phân phối thu nhập từ các tác phẩm
 
Việc làm thế nào để có thể khai thác tối đa được giá trị của tác phẩm âm nhạc cũng là điều không hề đơn giản. Nó đòi hỏi một kênh truyền thông mạnh mẽ, một mối quan hệ rộng lớn và có uy tín, ảnh hưởng sâu sắc tới thị trường âm nhạc. Chính bản thân các tác giả cho dù là tác giả nổi tiếng hay những tác giả mới đều gặp những khó khăn nhất định trong việc quản lý và khai thác các tác phẩm của chính mình. Do đó, cần có sự hoạt động của các Trung tâm bảo vệ, khai thác quyền lợi tác phẩm âm nhạc để tiết kiệm công sức cho các tác giả và cũng nhằm bảo vệ tốt hơn các tác phẩm.
 

b) Về cơ sở hoạt động khai thác

 
Các tác giả khi tham gia vào Trung tâm bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc TGSLAWFIRM (các thành viên) sẽ phải làm hợp đồng ủy thác cho Trung tâm bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc TGSLAWFIRM chúng tôi với một số các quyền như sau (Theo Điều 19, Điều 20 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, được sửa đổi bổ sung năm 2009):
 
- Đại diện đăng ký bảo hộ quyền tác giả.
 
- Công bố tác phẩm dưới sự cho phép của các tác giả. Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;
 
- Sao chép tác phẩm.
 
- Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, và tránh sự xâm phạm tác phẩm.
 
- Cấp phép sử dụng, ký kết hợp đồng sử dụng.
 
- Thu tiền sử dụng tác phẩm theo hợp đồng.
 
- Phân phối (theo định kỳ) các khoản thu được từ việc khai thác tác phẩm cho tác giả.
 
- Hợp tác với các tổ chức bảo vệ quyền tác giả nước ngoài nhằm tranh thủ sự hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đôi bên.
 
Từ những quyền mà tác giả ủy quyền (ủy thác) cho Trung tâm bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc TGSLAWFIRM mà Trung tâm sẽ thay mặt tác giả thực hiện khai thác dựa trên nền tảng các chuyên viên, nhân viên chuyên nghiệp và tiềm lực tài chính, quan hệ dồi dào. Đây là vấn đề mang tính nền tảng, phát sinh quyền khai thác cho tổ chức khai thác tác phẩm âm nhạc chuyên nghiệp.
 

c) Nguyên tắc của hoạt động khai thác.

 
Dưới đây là sơ đồ mô hình hoạt động khai thác quyền tác giả âm nhạc:
 
 
Trung tâm bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc TGSLAWFIRM sẽ được các tác giả ủy quyền cho một số các quyền hạn đối với tác phẩm đó, từ đó thực hiện các biện pháp liên hệ với người có nhu cầu sử dụng tác phẩm âm nhạc và thực hiện cấp phép sử dụng thông qua bản hợp đồng cho phép sử dụng tác phẩm giữa Trung tâm và người sử dụng. Toàn bộ khoản tiền thu nhập, sẽ được phân bổ hợp lý cho những chi phí trong việc quản lý, tìm kiếm người sử dụng, chi phí cho chuyên viên của trung tâm và khoản lợi nhuận của trung tâm. Sau đó, số tiền còn lại sẽ thuộc về tác giả của tác phẩm âm nhạc. Những vấn đề về chi phí, lợi tức, sẽ do hai bên tác giả tác phẩm âm nhạc và TGSLAWFIRM thỏa thuận.
 
Trung tâm bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc TGSLAWFIRM còn có thể phối kết hợp với những trung tâm có chức năng tương tự của nước ngoài để thực hiện nhận các tác phẩm âm nhạc từ nước ngoài về để cung cấp cho các nhà sử dụng tác phẩm trong nước cũng như các tác giả trong nước có thể gửi tác phẩm của mình cho các nhà sử dụng ngoài nước. Ngoài ra, việc các Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc các nước còn phối hợp với nhau trong việc bảo vệ quyền tác giả cho các tác giả của cả hai bên hợp tác.
 

d) Việc tính toán chi phí và phân phối thu nhập.

 
- Các chi phí cho việc quản lý, khai thác, bảo vệ gồm:
 
+ Các chi phí về cơ sở vật chất phục vụ việc quản lý (lưu trữ thông tin, văn phòng, đi lại,...)
 
+ Lương trả cho các chuyên viên của Trung tâm bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc TGSLAWFIRM.
 
+ Chi phí có việc tìm kiếm các khách hàng, người sử dụng tác phẩm (Marketing, đi lại,...).
 
+ Chi phí phát sinh khác.
 
- Các khoản chi phí này sẽ được phân bổ hợp lý, công khai minh bạch.
 
- Các khoản lợi nhuận thu được sẽ được phân bổ theo thỏa thuận với tác giả tác phẩm âm nhạc ngay từ ban đầu.
 

3. Đại diện bảo vệ quyền tác giả cho tác phẩm âm nhạc

 
Việc bảo vệ tác phẩm của mình luôn là nỗi trăn trở của mỗi tác giả, họ không biết rằng tác phẩm của mình có đang bị xâm phạm hay không? Đang bị xâm phạm bởi hình thức nào, có ảnh hưởng gì đến tác phẩm của mình cũng như các quyền, lợi ích hợp pháp của mình hay không? và cần phải làm gì nếu như phát hiện ra được các hành vi xâm phạm đó. Việc bảo vệ quyền tác phẩm trở nên khá khó khăn đối với các tác giả, đặc biệt là trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ như hiện nay, còn việc tiếp cận pháp luật thì lại hạn chế thì việc xâm phậm bản quyền tác giả thì lại càn tràn lan hơn nữa.
 
Trung tâm bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc TGSLAWFIRM với đội ngũ chuyên viên đông đảo và chuyên nghiệp với kinh nghiệm bảo vệ nhiều tác phẩm sẽ giúp cho các tác giả tham gia Trung tâm thực hiện việc bảo vệ quyền tác giả hiệu quả một cách tốt nhất, đảm bảo lợi ích mà các tác phẩm đem lại.
 
Để bảo vệ các tác phẩm âm nhạc, chúng tôi sẽ thực hiện các công việc như sau:
 

- Thứ nhất: Thu thập các minh chứng để chứng minh quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc của tác giả.

 
Đối với trường hợp mà tác giả đã đăng ký bảo hộ tại Cục bản quyền tác gỉa thì minh chứng đó chính là văn bằng bảo hộ, đây là minh chứng, chứng cứ vững chắc nhất thể hiện quyền của tác giả.
 
Còn trong trường hợp mà tác giả chưa thực hiện đăng ký bảo hộ quyền tác giả thì chúng tôi sẽ thu thập các minh chứng như phiên bản đầu tiên, bản chép tay, bản ghi hình, bản thu âm, bản chụp hình của tác giả, người làm chứng hoặc các bằng chứng khác.
 
Khi đầy đủ minh chứng để chứng minh được tác phẩm là của đúng tác giả thì những công việc để bảo vệ tác phẩm sau này trở nên rõ ràng, đơn giản hơn rất nhiều.
 

- Thứ 2: Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về quyền tác giả của tác phẩm đã được bảo hộ.

 
Điều này không chỉ là sự thông báo mà còn là sự khẳng định quyền tác giả và cũng là một sự cảnh báo cho các cá nhân, tổ chức có ý muốn sử dụng trái phép tác phẩm được thông báo.
 

- Thứ 3: Rà soát, kiểm tra để phát hiện các hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với các tác phẩm mà tác giả ủy thác cho Trung tâm.

 
Trong thời đại công nghệ thông tin ngày một phát triển thì các hành vi xâm phạm xảy ra trên một phạm vi cực kỳ rộng lớn và phức tạp. Do đó việc tra cứu, rà soát này không hề đơn giản, cần phải có một sự đầu tư về nhân lực, thời gian tiền bạc mới có thể đáp ứng được như cầu bảo vệ.
 
Chúng tôi với hậu thuẫn là Công ty Luật TNHH TGS, cung cấp dịch vụ đại diện đăng ký, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ chuyên nghiệp, sẽ thực hiện tốt nhất việc rà soát, phát hiện các hành vi xâm phạm xảy ra trong phạm vi cả nước cũng như quốc tế. Đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất các hành vi xâm phạm xảy ra. Khi phát hiện có các hành vi xâm phạm, chúng tôi sẽ lập tức gửi thông báo và xin ý kiến của các tác giả, sau đó từ yêu cầu của tác giả mà tiến hành các biện pháp bảo vệ tiếp theo.
 

- Thứ 4: Thực hiện giám định các hành vi xâm phạm, làm căn cứ thực hiện các biện pháp bảo vệ bản quyền tác giả của các tác phẩm.

 
Giám định về sở hữu trí tuệ là việc các tổ chức, cá nhân có khả năng sử dụng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn để đanh giá, kết luận về những vấn đề có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.
 
Khi chúng tôi phát hiện các hành vi xâm phạm quyền lợi của các tác giả, để có thể thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ tác phẩm thì cần phải xác định một cách chính xác về sự xâm phạm đó một cách hợp pháp, có căn cứ. Ngay cả các cơ quan chức năng cũng yêu cầu chứng minh bằng Phiếu giám định vi phạm sở hữu trí tuệ tại Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ Việt Nam – phiếu này chính là kết quả của hoạt động giám định sở hữu trí tuệ.
 
Việc giám định sẽ được thực hiện bởi một tổ chức chuyên môn, được pháp luật cho phép thực hiện nghiệp vụ giám định này. Chúng tôi với đối tác là những tổ chức khác cung cấp dịch vụ giám định này sẽ thực hiện giám định nhanh chóng, hiệu quả nhất cho tác giả về các hành vi vi phạm, nhanh chóng đưa ra kết luận và xác định thiệt hại gây ra bởi các hành vi xâm phạm bản quyền tác giả.
 

- Thứ 5: Thay mặt cho tác giả gửi thông báo cảnh cáo tới các cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi xâm phạm quyền tác giả tác phẩm.

 
Đây là bước xử lý đầu tiên, có tính thiện chí nhất, giúp cho tác giả cùng với bên có hành vi xâm phạm đàm phán thỏa thuận tránh để sự việc trở nên phức tạp hơn, gây tốn kém tiền bạc và thời gian của cả hai bên.
 
 

4. Tham gia tố tụng, tranh tụng khi có hành vi xâm phạm xảy ra

 
Pháp luật sở hữu trí tuệ đã đưa ra những quy định về xử lý hành vi xâm phạm quyền tác giả nhằm răn đe những đối tượng có hành vi xâm phạm. Thực tế cho thấy, để xử lý hành vi xâm phạm quyền tác giả cần chuẩn bị những tài liệu cần thiết. Trung tâm bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc TGSLAWFIRM sẽ đại diện cho tác giả thực hiện toàn bộ các công việc liên quan. Tiến trình thực hiện theo trình tự như sau:
 

Giai đoạn 1: Chuẩn bị hồ sơ:

 
- Hồ sơ yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền tác giả bao gồm: Đơn yêu cầu xử lý xâm phạm; tài liệu, chứng cứ, hiện vật, kèm theo đơn yêu cầu xử lý xâm phạm.
 

Giai đoạn 2: Trình tự xử lý hành vi xâm phạm:

 
Bước 1: Nộp đơn yêu cầu xử lý xâm phạm cho cơ quan có thẩm quyền xử lý xâm phạm:
 
Cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền tác giả được quy định tại Điều 200 của Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm: Tòa án, Thanh tra, Quản lý thị trường, Hải quan, Công an, Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
 
- Bước 2: Tiếp nhận đơn:
 
+ Khi nhận được đơn yêu cầu xử lý xâm phạm, nếu thấy yêu cầu xử lý xâm phạm thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành thụ lý đơn và giải quyết.
 
+ Trong trường hợp đơn yêu cầu xử lý xâm phạm chưa đủ tài liệu, chứng cứ, hiện vật cần thiết, thì cơ quan xử lý xâm phạm yêu cầu người nộp đơn bổ sung tài liệu, chứng cứ và ấn định thời hạn hợp lý nhưng không quá ba mươi (30) ngày để người yêu cầu xử lý xâm phạm bổ sung tài liệu, chứng cứ cần thiết. Trung tâm bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc TGSLAWFIRM sẽ tiếp tục phối hợp với tác giả để thu thập các chứng cứ khác.
 
+ Nếu như cơ quan xử lý xâm phạm từ chối yêu cầu, thì cần phải có lý do xác đáng và đúng pháp luật - Điều này sẽ được bảo đảm bởi Trung tâm bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc TGSLAWFIRM chúng tôi.
 
+ Trong trường hợp có tranh chấp, khiếu nại về chủ thể quyền, khả năng bảo hộ, phạm vi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, cơ quan đã nhận đơn yêu cầu xử lý xâm phạm hướng dẫn người nộp đơn tiến hành thủ tục yêu cầu giải quyết tranh chấp, khiếu nại tại cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp. Mọi quá trình tiến hành tranh tụng, chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng tác giả, thực hiện việc đòi hỏi lại quyền lợi hợp pháp cho tác giả tham gia vào Trung tâm bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc TGSLAWFIRM.

Tin liên quan: