Tin tức - Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của BIDV sẽ tổ chức vào ngày 22/4

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của BIDV sẽ tổ chức vào ngày 22/4

Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển (BIDV - mã: BID) vừa công bố Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Theo đó, thời gian tiến hành họp sẽ vào ngày 22/4 tại Hà Nội. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ đông tham dự là ngày 22/3/2017.

 

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của BIDV sẽ tổ chức vào ngày 22/4

Cuộc họp thường niên ĐHĐCĐ của BIDV năm 2016

 

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Năm 2017 Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV) sẽ tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 22/4 tại Hà Nội. Theo quy định, trước khi khai mạc cuộc họp, phải tiến hành đăng ký cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ đông tham dự tại BIDV là ngày 22/3/2017.

 

Tháng 9/2016, ông Trần Bắc Hà về hưu, từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT BIDV và thôi làm đại diện 40% vốn của Nhà nước. Hiện, ông Trần Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT BIDV vẫn đang phụ trách điều hành hoạt động của HĐQT kể từ khi ông Hà về hưu.

 

Kết thúc năm 2016, tổng tài sản của BIDV đạt trên 1 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 18,3%. Cho vay khách hàng đạt 723 nghìn tỷ, tăng 20,9%. Tiền gửi của khách hàng đạt 726 nghìn tỷ đồng, tăng 28,7% trong năm qua.

 

Cả năm, lợi nhuận trước thuế của BIDV đạt 7.734 tỷ đồng, giảm gần 3% so với năm 2015. Sau thuế lợi nhuận còn 6.248 tỷ đồng, trong số này lợi nhuận còn lại của ngân hàng là 6.159 tỷ đồng.

 

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chấp thuận nguyên tắc chuyển đổi hình thức pháp lý của Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BLC), từ công ty do BIDV sở hữu 100% vốn điều lệ thành Công ty Cho thuê tài chính TNHH BIDV - SuMi TRUST (BSL) với sự tham gia sở hữu 49% vốn điều lệ bởi Ngân hàng Tín thác Sumitomo Mitsui (Sumitomo Mitsui Trust Bank - SMTB).

Nguồn: Mai Ngọc (Theo Trí thức trẻ)

Tin liên quan: