Tin tức - Danh mục mới nhất về ngành, nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Mới đây Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa hoàn thành dự thảo Thông tư ban hành Danh mục ngành, nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Dự kiến Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

So với các danh mục ngành, nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được quy định trước đây thì Thông tư này bổ sung thêm một số ngành, nghề mới như pha chế, xử lý dung dịch khoan trên công trình khai thác dầu khí vùng sa mạc, vùng đầm lầy hay trên giàn tự nâng và tàu khoan…

1 số quyền lợi dành cho người lao động làm việc thuộc Danh mục ngành, nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm này:

- Được làm việc không quá 06 giờ/ngày.

- Được nghỉ phép 14 ngày/năm đối với lao động thuộc nhóm ngành, nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và 16 ngày/năm đối với lao động thuộc nhóm ngành, nghề đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

- Người chưa thành niên, người khuyết tật không đựơc làm những công việc thuộc danh mục này…

 

Tin liên quan: