Tin tức - ĐỀ XUẤT TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG NĂM 2016 LÊN 14,4%

 

Ngày 3/9, Hội đồng tiền lương Quốc Gia chốt phương án tăng lương tối thiểu vùng 2016 với mức tăng trung bình là 12,4%. Tương ứng mức lương vùng I là 3,5 triệu; vùng II là 3,1 triệu; vùng III là 2,7 triệu và vùng IV là 2,4 triệu đồng.

 

Ngày 5/10/2015, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng đã ký công văn số 1567/TLĐ gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị xem xét điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng năm 2016. Vì các lý do sau:

 

 Thứ nhất: Tình hình kinh tế 9 tháng đầu năm 2015 đã khởi sắc, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã có sự tăng trưởng cao, GDP đạt 6,5%. Dự báo kinh tế, xã hội 2016 có nhiều triển vọng và thuận lợi hơn năm 2015 mức tăng trưởng GDP dự báo đạt 6,8%.

 

Năm 2013, 2014 kinh tế nước ta rất khó khăn, tăng trưởng GDP là 5,4 và 6% nhưng Chính phủ vẫn điều chỉnh lương tối thiểu tăng tương ứng là 17,3% và 15,2%.

Năm 2016 kinh tế được dự báo có nhiều triển vọng, tăng trưởng  cao hơn năm 2015 và các năm trước đó, do vậy tiền lương tối thiểu năm 2016 cần phải điều chỉnh tăng cao hơn năm 2015, hoặc ít nhấtcũng phải bằng năm 2015.

Vì vậy Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, kinh tế tăng trưởng và phát triển cao hơn nhưng tiền lương tối thiểu điều chỉnh tăng thấp hơn là hoàn toàn không hợp lý và người lao động khó có thể chấp nhận.

Thứ 2:  Điều 91 Luật Lao động 2012 quy định lương tối thiểu phải đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ. Việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu năm 2016 lên 14,4% để thực hiện nghiêm túc quy định của luật, đảm bảo đến năm 2017 tiền lương tối thiểu đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu của người lao động.

Thứ 3: Đời sống công nhân lao động c̣òn nhiều khó khăn, theo điều tra của Tổng Liên đoàn, có 19,9% người lao động cho biết tiền lương hiện nay không đủ sống; 72% người lao động cho biết phải chi tiêu tằn tiện và rất tiết kiệm mới đủ trang trải cho cuộc sống; chỉ có 8 % người lao động có có tích luỹ.

Thứ tư, về khả năng chi trả của doanh nghiệp. Hiện nay trong thực tế doanh nghiệp đã chi trả cho người lao động cao hơn mức lương tối thiểu vùng từ 20-40%. Qua báo cáo của các cơ quan thuế cho biết, chi phí tiền lương hợp lý để xác định tính thuế thu nhập doanh nghiệp thì tiền lương thực chi cho người lao động đã cao hơn 1,5 lần tiền lương tối thiểu.

 

 

Tin liên quan: