Tin tức - Điều kiện kinh doanh cần tiếp tục được cải cách

 

Làm thế nào để loại bỏ 3.000 điều kiện kinh doanh đang gây ảnh hưởng tới cộng đồng các doanh nghiệp? 


Đậu Anh Tuấn - Trưởng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã nói với Thông tấn xã Việt Nam về vấn đề này.

 

Việc loại bỏ các 3000 điều kiện kinh doanh đã được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư 2014. Chính phủ thiết lập một thời hạn chót là vào ngày 01/07/2016 để bãi bỏ 3.000 điều kiện kinh doanh với mục đích thực hiện nghiêm túc các quy định mới của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.  Các Bộ, ngành được khuyến khích để đưa ra các nghị định mới về điều kiện kinh doanh theo yêu cầu của hai luật này. 

Đầu tiện, Chính phủ đã yêu cầu các Bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với VCCI, các đại diện của cộng đồng doanh nghiệp, và Viện Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM).  Đó là một tín hiệu tích cực trong việc cải thiện môi trường kinh doanh và giảm thiểu các điều kiện kinh doanh.

 

3000 điều kiện kinh doanh phải chấm dứt hiệu lực vào ngày 01/07. Phải chăng việc này là quá khẩn cấp? 

 

 

Nếu quá trình đổi mới điều kiện kinh doanh đã đầu sớm hơn, nó sẽ không gây nhiều bức xúc. VCCI và các Bộ đã cố gắng tối đa để xem xét các điều kiện kể từ ngày hết hạn (ngày 01/07) vì đó là thời hạn bãi bỏ 3.000 điều kiện và ban hành nghị định mới về điều kiện kinh doanh để thay thế 3.000 điều kiện trước đó.

 

Quá trình soạn thảo các quy định mới cần thêm thời gian để thu thập ý kiến ​​của các doanh nghiệp. Các Bộ, các ngành công nghiệp bắt đầu thu thập ý kiến ​​từ cuối tháng 4, vì vậy quá trình soạn thảo 50 nghị định mới về điều kiện kinh doanh sau khi bãi bỏ 3.000 điều kiện vào ngày 01/07 khá gấp gáp. Điều đó có nghĩa là quá trình thu thập ý kiến ​​của các doanh nghiệp, người dân và các dự báo về tác động từ các nghị định mới đối với cộng đồng doanh nghiệp địa phương là không hoàn toàn đầy đủ. 

 

Việc xây dựng 50 nghị định mới đã đáp ứng thời hạn, nhưng điều đó lại không đảm bảo được cho lợi ích của tất cả người dân và doanh nghiệp.

 

Vậy thì chất lượng của các nghị định mới đã được biên soạn trong một thời gian ngắn là như thế nào? 

 

Chuyển đổi từ thông tư sang nghị định là để bảo vệ quyền tự do kinh doanh. Các Bộ, ngành, Văn phòng Chính phủ xem xét những thông tư để tạo ra sự minh bạch hơn đối với những điều kiện và bãi bỏ các điều kiện không phù hợp. 

 

“Công việc để chuyển đổi từ hàng chục thông tư sang một nghị định là không hề dễ dàng; do đó, tôi không hài lòng với quá trình soạn thảo các nghị định mới về điều kiện kinh doanh. Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta đã có thêm thời gian, chúng tôi sẽ thực hiện việc này tốt hơn.” – Đậu Văn Tuấn.

 

Quá trình xem xét các điều kiện kinh doanh sau ngày 01/07 sẽ như thế nào? 

 

 

Quá trình xem xét điều kiện kinh doanh sẽ tiếp tục sau ngày 01/07 vì một số điều kiện kinh doanh có thể được gia hạn để minh bạch, cụ thể và tích cực hơn. Trong khi đó, vẫn còn một số vấn đề lớn chưa được thảo luận. Ví dụ, trong việc xem xét lại các điều kiện này, VCCI đã phát hiện ra rằng một số ngành nghề kinh doanh không cần điều kiện kinh doanh nên nhà nước đã bãi bỏ chúng, bao gồm cả nhượng quyền thương mại, bởi vì nhượng quyền thương mại là một mô hình kinh doanh chứ không phải là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. 

 

Đề nghị này không được giải quyết vì có liên quan đến rất nhiều quy định dưới luật khác mà Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải quyết.

 

Ngoài ra, theo ý kiến của của Luật sư Nguyễn Văn Tuấn (Đại diện, Phó Giám Đốc của Công ty TNHH NewVision Law) chắc chắn rằng 50 nghị định mới về điều kiện kinh doanh hoặc 3000 điều kiện kinh doanh cũ đã không bao gồm tất cả các điều kiện kinh doanh hiện nay ở Việt Nam. Những điều kiện (được bãi bỏ) này nằm trong thông tư trong khi nhiều điều kiện kinh doanh khác vẫn tồn tại trong các văn bản quy phạm pháp luật khác mà không được xem xét. Vì thế, Chính phủ cùng các cơ quan Bộ, ngành cần rà soát lại tất cả những điều kiện kinh doanh không phù hợp để tiến hành sửa đổi hoặc bãi bỏ để cộng đồng các doanh nghiệp có thể tiến hành hoạt động kinh doanh thuận lợi hơn”.

 

Tóm lại, ngày 01/07/2016 là thời điểm để bắt đầu xem xét các điều kiện kinh doanh và quá trình xem xét các điều kiện kinh doanh sẽ được đẩy mạnh hơn nữa trong tương lai khi thực hiện Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Đầu tư 2014 và Nghị quyết 35 và Nghị quyết 19 của Chính phủ.

 

 

Tin liên quan: