Tin tức - Đường liên kết và video

ĐƯỜNG LIÊN KẾT VÀ VIDEO

  1.  Các đường liên kết (URL/Link) trong tin đăng phải liên quan tới BĐS được quảng cáo và phải trực thuộc đơn vị/cá nhân đăng tin quảng cáo. Các đường link không đủ 2 điều kiện trên không được để trong nội dung tin rao.
  2. Không để quá 3 link trong 01 tin đăng.
  3.  Chỉ để 01 đường dẫn video và bắt buộc chỉ được đặt ở trường “Đường dẫn video”. Chỉ hỗ trợ đường dẫn từ www.youtube.com/

Tin liên quan: