Tin tức - Gần 4 vạn nhân viên VNPT dự kiến có thu nhập hơn 18 triệu đồng/tháng

Theo báo cáo của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) thì trong năm 2015, mức thu nhập bình quân của người lao động Tập đoàn đạt 17,64 triệu đồng/tháng, vượt 17% kế hoạch đã đề ra. Tuy vậy, con số này vẫn thấp hơn nhiều so với con số 30,5 triệu đồng/tháng của Viettel.

 

Gần 4 vạn nhân viên VNPT dự kiến có thu nhập hơn 18 triệu đồng/tháng

Thu nhập của nhân viên VNPT qua các năm

 

Trong năm 2015, số lượng lao động của VNPT đạt 39.578 người, tương ứng tổng thu nhập đạt 698 tỷ đồng.

 

Còn với viên chức quản lý Tập đoàn, mức thu nhập bình quân năm 2015 là 50,89 triệu đồng/tháng, kém 7% so với kế hoạch và giảm 5% so với năm trước đó.

 

Trong năm 2015, doanh thu hợp nhất VNPT đạt 48.330 tỷ đồng – giảm 19% và LNST đạt 2.617 tỷ đồng – giảm 38% so với năm trước đó.

 

Thu nhập cán bộ công nhân viên trong năm 2016 chưa được VNPT công bố. Tuy nhiên, mức thu nhập bình quân theo kế hoạch đặt ra trong năm 2016 đối với người lao động là 18,34 triệu đồng/tháng – tăng 4% và với viên chức quản lý là 72,78 triệu đồng/tháng – tăng 43% so với thực hiện năm 2015.

 

Báo cáo KQKD 6 tháng đầu năm 2016 cho biết doanh thu VNPT đạt 19.792 tỷ đồng và LNST 1.283 tỷ đồng. Tổng tài sản tại thời điểm 30/6/2016 đạt 80.382 tỷ đồng.

Nguồn: Hoàng Anh Theo (Trí thức trẻ).

 

Tin liên quan: