Tin tức - Giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh

Theo giải thích tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định 72/2016/NĐ-CP về hoạt động nhiếp ảnh thì tác phẩm nhiếp ảnh là sản phẩm sáng tạo thể hiện hình ảnh thế giới khách quan trên vật liệu bắt sáng hoặc trên phương tiện mà hình ảnh được tạo ra, hay có thể được tạo ra bằng các phương pháp hóa học, điện tử hoặc phương pháp kỹ thuật khác. Còn triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh là hình thức phổ biến, giới thiệu, trưng bày hoặc trình chiếu tác phẩm nhiếp ảnh, bao gồm cả triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh trên mạng internet. Cá nhân, tổ chức muốn tổ chức triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh phải tuân thủ các quy định trong Nghị định 72/2016/NĐ-CP.

Ảnh minh họa

Tổ chức, cá nhân tổ chức triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam phải có Giấy phép triển lãm do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp. Cụ thể như sau:

1. Các quy định triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam

- Tác phẩm tham gia triển lãm phù hợp với chủ đề, nội dung của triển lãm đã được cấp giấy phép; có nguồn gốc, xuất xứ và quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp;

- Địa điểm tổ chức triển lãm phù hợp tính chất, quy mô của triển lãm.

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép

Tổ chức, cá nhân tổ chức triển lãm nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (theo mẫu);

- Danh sách tác phẩm bằng tiếng Việt ( có ghi rõ số thứ tự tác phẩm, tên tác phẩm, tên tác giả, chất liệu, kích thước và số lượng);

- Ảnh sẽ triển lãm có chú thích; ảnh in trên giấy kích thước nhỏ nhất 13x18 cm hoặc ghi vào đĩa CD;

- Đối với trường hợp tổ chức triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại các địa điểm không phải là nhà triển lãm phải có văn bản đồng ý của chủ địa điểm tổ chức triển lãm;

- Đối với các tác phẩm nhiếp ảnh khỏa thân lộ rõ danh tính thì phải có văn bản thỏa thuận giữa người chụp ảnh và người được chụp về nội dung chụp, thời gian và phạm vi công bố tác phẩm.

3. Thẩm quyền cấp Giấy phép

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Giấy phép đối với: Triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh quy mô đại diện cho quốc gia hoặc nhiều quốc gia; triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh có quy mô toàn quốc, bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương; triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tổ chức tại 02 tỉnh, thành phố trở lên; triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh do tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài tổ chức đại diện cho quốc gia hoặc có sự phối hợp của nhiều quốc gia;

- UBND cấp tỉnh cấp giấy phép đối với triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh không thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép có trách nhiệm phản hồi lại về việc đã nhận được hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

Ảnh minh họa

4. Thời hạn cấp Giấy phép

Trong thời hạn là 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm cấp Giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (theo mẫu). Trong trường hợp không cấp Giấy phép thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp thay đổi nội dung, thời gian, địa điểm ghi trong giấy phép thì tổ chức, cá nhân tổ chức triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh phải làm lại thủ tục xin cấp giấy phép.

5. Thu hồi Giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh

- Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép có quyền thu hồi Giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh.

- Trường hợp thu hồi giấy phép: Tổ chức, cá nhân tổ chức triển lãm không thực hiện đúng trách nhiệm của mình khi tham gia hoạt động nhiếp ảnh được quy định trong Điều 5 Nghị định.

- Trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép:

+ Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép ban hành quyết định về việc thu hồi giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh ( theo mẫu).

+ Tổ chức, cá nhân phải nộp lại Giấy phép đã được cấp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi có quyết định thu hồi và phải chấm dứt ngay triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh bị thu hồi giấy phép.

+Tổ chức, cá nhân bị thu hồi giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh không được cấp phép lại trong 03 tháng, kể từ ngày bị thu hồi giấy phép và tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan: