Tin tức - Lịch nghỉ Lễ 30/4 Giải Phóng Miền Nam và 1/5 Quốc Tế Lao Động

   CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TƯ VẤN NEWVISIONLAW                                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


—–o—– 

THÔNG BÁO

V/v nghỉ Lễ 30/4 Giải Phóng Miền Nam và 1/5 Quốc Tế Lao Động năm 2018

Căn cứ Quy định của Luật Lao Động về các ngày nghỉ Lễ trong năm. Công ty TNHH đầu tư và tư vấn Newvision Law trân trọng thông báo đến toàn bộ cán bộ nhân viên công ty lịch nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 như sau:

1. Thời gian nghỉ Lễ:

–  Lịch nghỉ Lễ 30/4 Giải Phóng Miền Nam và 1/5 Quốc Tế Lao Động là 2 ngày.

( từ Thứ Hai ngày 30/04/2018 đến hết Thứ Ba ngày 01/05/2018)

– Thứ Tư, ngày 02/05/2018 đi làm bình thường.

2/ Tổ chức nghỉ Lễ:

Để đảm bảo có kỳ nghỉ lễ an toàn, ý nghĩa:

– Đề nghị toàn thể cán bộ nhân viên công ty sắp xếp công việc và thông báo cho khách hàng được biết thời gian nghỉ lễ.

– Trong thời gian nghỉ, yêu cầu toàn bộ nhân viên chủ động về thời gian, công việc để hỗ trợ khách hàng nếu có phát sinh.

– Tổ chức dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp ngăn nắp phòng làm việc. Tiến hành rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, kiểm tra tất cả các hệ thống máy móc, thiết bị điện trong phòng làm việc và khóa cửa cận thẩn trước khi nghỉ.

NewvisionLaw xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng cùng toàn thể cán bộ nhân viên được biết để thực hiện.

Chúc Quý khách hàng và toàn thể cán bộ nhân viên nghỉ Lễ vui vẻ !!!

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2018

Nơi nhận:                                                                                                                                                            Giám Đốc

– BGĐ (để b/c);                                                                                                                                                         Đã Ký

– Trưởng các đơn vị (p/h thực hiện);

– Cán bộ nhân viên (thực hiện);                                                                                                                    Nguyễn Văn Tuấn

– Lưu VT.

Tin liên quan: