Tin tức - Lịch nghỉ Lễ Quốc Khánh mùng 02/09/2018

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 NEWVISIONLAW                                                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

-----o----- 

 

THÔNG BÁO
 
(V/v: Lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 năm 2018)
 
Căn cứ Quy định của Bộ luật Lao Động về các ngày nghỉ Lễ trong năm. Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn NewVision Law trân trọng thông báo đến toàn bộ cán bộ, nhân viên công ty và quý đối tác về lịch nghỉ Lễ Quốc Khánh 2-9 như sau:
 

1. Thời gian nghỉ Lễ Quốc Khánh:

 
-  Lịch nghỉ Lễ Quốc Khánh 01 ngày: Thứ Hai ngày 03/9/2018.
 
- Thứ ba, ngày 04/9/2018 công ty đi làm trở lại bình thường.
 

2. Tổ chức nghỉ Lễ:

 
Để đảm bảo có kỳ nghỉ lễ an toàn, ý nghĩa:
 
- Đề nghị toàn thể cán bộ, nhân viên công ty sắp xếp công việc và thông báo cho quý đối tác, khách hàng được biết thời gian nghỉ lễ nêu trên.
 
- Trong thời gian nghỉ lễ, yêu cầu toàn bộ cán bộ, nhân viên chủ động về thời gian, công việc để hỗ trợ quý đối tác, khách hàng nếu có phát sinh.
 
- Tổ chức dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp ngăn nắp phòng làm việc. Tiến hành rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, kiểm tra tất cả các hệ thống máy móc, thiết bị điện trong phòng làm việc và khóa cửa cận thẩn trước khi nghỉ lễ.
 
NewVision Law xin trân trọng thông báo tới Quý đối tác, khách hàng cùng toàn thể cán bộ, nhân viên công ty được biết để thực hiện.
 
Chúc Quý đối tác, khách hàng và toàn thể cán bộ, nhân viên nghỉ Lễ vui vẻ !!!
 
Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2018
 
Nơi nhận:                                                                                                                                                                   Giám Đốc
 
- BGĐ (để b/c);                                                                                                                                                                 Đã ký 
 
- Trưởng các đơn vị (p/h thực hiện);  
 
- Cán bộ, nhân viên (thực hiện);                                                                                                                              Nguyễn Văn Tuấn
 
- Lưu VT.
 

Tin liên quan: