Tin tức - Luật sư tư vấn hồ sơ giải thể doanh nghiệp

1. Các trường hợp bị giải thể công ty

 
Theo Điều 201 Luật Doanh nghiệp 2014 thì các trường hợp bị giải thể doanh nghiệp bao gồm:
 
+ Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 
+ Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 
+ Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 
+ Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 
 

2. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm:

 
- Quyết định giải thể hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố giải thể doanh nghiệp
 
- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng BHXH
 
- Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết
 
- Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế
 
- Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu
 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.
 
- Đăng bố cáo trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia về nội dung giải thể công ty doanh nghiệp
 

3. Địa điểm nộp hồ sơ

 
- Hồ sơ xin giải thể doanh nghiệp được nộp tại Sở kế hoạch và Đầu tư
 
⇒ Như vậy để tiến hàng thủ tuc giải thể doanh nghiệp thì các cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu doanh nghiệp cần soạn thảo hồ sơ xin giải thể sau đó tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan chức năng có thẩm quyền nêu trên và làm theo hướng dẫ của chuyên viên thực hiện, phụ trách tiếp nhận hồ sơ. Hoặc để chi tiết nhất quý khách liên hệ tổng đài 1900.8698 để được Luật sư tư vấn cụ thể các vấn
 
>>>Mời quý khách tham khảo: dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói
 

Tin liên quan: