Tin tức - Mở cửa hàng ăn vặt có cần phải đăng ký kinh doanh và khai thuế không?

Với việc kinh doanh nhỏ lẻ như mở quán ăn vặt giá bình dân thì có cần thiết tham gia khai thuế hay không?
 
Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 39/2007/NĐ- CP về hoạt động kinh doanh thương mại một cách độc lập thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh, cụ thể :
 
 
Cá nhân hoạt động thương mại là cá nhân hàng ngày tự mình thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động được pháp luật cho phép về mua bán hàng hóa , cung ứng dịch vụ và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác nhưng không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh và không gọi là “thương nhân” theo quy định của Luật Thương mại. Bao gồm những cá nhân thực hiện hoạt động thương mại sau đây:
 
- Buôn bán rong ( buôn bán dạo) là các hoạt động mua, bán không có địa điểm cố định ( mua rong, bán rong hoặc vừa mua rong, bán rong), bao gồm cả việc nhận sách báo, tạp chí, văn hóa phẩm của các thương nhân được phép kinh doanh các sản phẩm này theo quy định của pháp luật để bán rong;
 
- Buôn bán vặt là hoạt động mua bán những vật dụng nhỏ lẻ có hoặc không có địa điểm cố định ;
 
- Bán quà vặt là hoạt động bán quà bánh, đồ ăn, nước uống ( hàng nước ) có  hoặc không có địa điểm cố định ;
 
- Buôn chuyến là hoạt động mua bán hàng hóa từ nơi khác về theo từng chuyến để bán cho người mua buôn hoặc người bán lẻ;
 
- Thực hiện các dịch vụ : đánh giày, bán vé số, chữa khóa, sửa chữa xe, trông giữ xe, rửa xe, cắt tóc, vẽ tranh, chụp ảnh và các dịch vụ khác có hoặc không có địa điểm cố định;
 
- Các hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh khác.
 
⇒ Như vậy,với việc mở cửa hàng ăn vặt giá bình dân sẽ thuộc trường hợp buôn bán vặt hoặc bán quà vặt, những hoạt động này thuộc đối tượng không phải đăng ký kinh doanh theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 39/2007/NĐ- CP. Tuy nhiên, do mặt hàng này là đồ ăn vặt nên bạn cần tuân thủ những quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm để đảm bảo chất lượng hàng hóa trước khi đưa ra lưu hành trên thị trường.
 
Với mô hình kinh doanh nhỏ này, chúng ta không phải đăng ký kinh doanh nhưng vẫn phải tuân thủ các quy định về thuế, phí và lệ phí do pháp luật quy định,căn cứ theo khoản 3 Điều 5 Nghị định số 39/2007/NĐ- CP cụ thể :
 
"Cá nhân hoạt động thương mại phải tuân thủ pháp luật về thuế, giá, phí, và lệ phí liên quan đến hàng hóa, dịch vụ kinh doanh. Trường hợp kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, cá nhân hoạt động thương mại phải đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với việc kinh doanh hàng hóa, dịch vụ này."
 
Với việc mở cửa hàng ăn vặt , không phải đăng ký kinh doanh do mô hình kinh doanh này không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh. Hoạt động thương mại này, nhà nước quy định phải tuân thủ pháp luật về thuế, giá, phí và lệ phí liên quan đến hàng hóa buôn bán và vẫn phải đảm bảo những điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với những hoạt động kinh doanh, hàng hóa dịch vụ ăn uống. Vì thế, cần đảm bảo những giấy tờ về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như các quy định của nhà nước về hoạt động buôn bán quà vặt.


 

Tin liên quan: