Tin tức - Pháp Lý Trong Kinh Doanh - Uy Tín Trong Hợp Tác

Một vấn đề rất nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp bỏ qua trong kinh doanh đó là vấn đề pháp lý. Từ điều lệ hoạt động kinh doanh cho tới các văn bản ký kết hợp tác giữa các bên trong quá trình kinh doanh, vì với người Việt Nam trong kinh doanh nguyên tắt tôn trọng chữ Tín lên làm đầu và vì chữ Tín nên nhiều người Tin nhau chưa có văn bản thoả thuận hợp tác là một trong những thiệt hại lớn khi xảy ra tranh chấp

 

Hàng loạt các công ty nhận bao tiêu sản phẩm nông sản ra cho bà con nhưng tới khi thu hoạch thì lật ngược kêu không thu mua hoặc mua giá đáy. Lúc này thường người nông dân chỉ biết kêu trời và ngậm đắng nuốt cay thu hoạch và bán đổ bán tháo .

 

Pháp Lý Trong Kinh Doanh - Uy Tín Trong Hợp Tác

 

Trong chuỗi xây dựng nông nghiệp từ cây giống tới thu mua và bán lẻ việc các đối tác tuân thủ những quy định về chất lượng hành hoá cũng như yêu cầu khi hợp tác, mới tạo ra những mắt xích dài thuận lợi trong kinh doanh .

 

Mỗi người là một yếu tố tạo nên chuỗi cung ứng giúp cho sản phẩm đi từ nhà nông tới người tiêu dùng cuối cùng qua chuỗi mua bán gọi là thương mại được tạo ra ổn định và phát triển.Tuy nhiên chuyện chiếm dụng vốn thương mại vẫn thường xảy ra ở mọi lúc, mọi nơi, nhưng trong thời buổi kinh tế chung khó khăn như hiện nay, hiện tượng này xuất hiện với mật độ dày hơn..

 

Trong nhiều trường hợp, doanh nghiệp xuề xòa trong giao kết, mà quên rằng, rủi ro đạo đức luôn có thể xảy ra, và với bản chất là giao kết kinh tế, căn cứ để tòa án hoặc trọng tài kinh tế giải quyết phải rõ ràng, rành mạch.

 

Trong giao dịch, nhiều trường hợp, hợp đồng chỉ là hình thức, thậm chí chỉ là hợp đồng miệng, nên nội dung thường sơ sài, chưa đúng nghĩa là hệ thống các điều khoản điều phối quy tắc ứng xử giữa các bên mà điều này rất phổ biến ở thói quen các dự án nông nghiệp .

 

Lý do các doanh nghiệp còn thiếu hiểu biết pháp lý để ứng dụng trong soạn thảo hợp đồng, như cơ chế thưởng phạt, nguyên tắc xác định bồi thường thiệt hại. Khi có vi phạm, bên bị thiệt hại muốn phạt nặng cũng không có cơ sở để áp dụng, trong khi nếu không bị phạt nặng thì không có ý nghĩa răn đe.

 

Với những hợp đồng cung ứng cung cấp cho các đơn vị đối tác, điều đầu tiên nên kiểm tra uy tín và độ tín nhiệm của doanh nghiệp thu mua trên thị trường, rất nhiều tình trạng người làm ra hàng hoá gặp được đối tác mua thì vội mừng quên mất các hợp đồng ký kết để xảy ra nhiều vụ đáng tiếc khi rút ra bài học thì đã muộn màng ...

 

 

Nguồn: FB - Trường Chinh Lê

Tin liên quan: