Tin tức - Quy định mới về 12 loại giấy tờ khi xin cấp phép xây nhà

Căn cứ theo Nghị định 53/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/6/2017 quy định về 12 loại văn bản, giấy tờ hợp pháp để làm căn cứ cấp giấy phép xây dựng áp dụng đối với tổ chức, hộ gia đình cá nhân đề nghị cấp phép xây dựng, cơ quan thực hiện cấp giấy phép xây dựng và cơ quan và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan bao gồm các loại giấy tờ sau:

 

 

 

1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.3. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.4. Báo cáo rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất.5. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản chấp thuận về địa điểm xây dựng của UBND cấp huyện đối với công trình xây dựng biển quảng cáo, trạm viễn thông, cột ăng ten tại khu vực không thuộc nhóm đất có mục đích sử dụng để xây dựng và không được chuyển đổi mục đích sử dụng đất.6. Giấy tờ về đất đai đối với trường hợp được nhà nước giao đất, cho thuê đất.7. Giấy tờ về xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đối với trường hợp cấp phép xây dựng để thực hiện xây dựng mới, chửa chữa, cải tạo hoặc di dời các công trình lịch sử.8. Hợp đồng thuê đất.


9. Văn bản của cơ quan nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.10. Hợp đồng thuê đất được giao kết giữa chủ đầu tư xây dựng công trình và người quản lý, sử dụng công trình giao thông hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về giao thông đối với công trình được phép xây dựng trong phạm vi đất đanh cho giao thông theo quy định pháp luật.11. Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất.12. Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đề nghị của ơ quan cấp phép xây dựng.

 

Theo: vnexpress .net

Tin liên quan: