Tin tức - Quy định mới về Mua bảo hiểm bắt buộc khi xây nhà ở dân dụng

 

Dự thảo vừa được Bộ Tài chính công bố quy định: chủ đầu tư (hoặc nhà thầu trong trường hợp phí bảo hiểm công trình đã được tính vào giá hợp đồng) phải mua bảo hiểm bắt buộc khi xây dựng các công trình nhà ở có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng; cụ thể là các công trình nhà ở riêng lẻ, chung cư, ký túc xá, nhà ở tập thể từ bảy tầng trở lên....

 

Các công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp (danh mục do Chính phủ quyết định hàng năm); công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện thi công phức tạp (Bộ Xây dựng quy định); công trình có yêu cầu lập báo cáo đánh giá tác động môi trường… thì chủ đầu tư phải mua bảo hiểm trong quá trình đầu tư xây dựng.

Thời gian bảo hiểm tối thiểu được tính từ lúc khởi công công trình hoặc từ khi hạng mục bảo hiểm đầu tiên có tên trong hợp đồng bảo hiểm được dỡ xuống công trường (tùy theo ngày nào đến trước) đến ngày công trình xây dựng kết thúc, bàn giao hoặc đưa vào sử dụng (tùy theo ngày nào đến trước).

Dự thảo cũng quy định số tiền bảo hiểm đối với công trình là giá trị đầy đủ của công trình nhưng không thấp hơn tổng giá trị hợp đồng xây dựng; mức phí bảo hiểm được xác định trên cơ sở giá trị, tính chất, đặc điểm, quy mô, thời hạn bảo hiểm của công trình xây dựng.


Theo TBKD

 

Tin liên quan: