Tin tức - Thông tin mô tả

THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN
  1. Cần ghi đầy đủ thông tin ở những dòng có dấu (*)
  2. Tóm tắt bất động sản nên ghi chi tiết cụ thể BĐS rao bán/cho thuê nhưng không quá 2000 ký tự.

 

Tin liên quan: