Tin tức - Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh là mô hình tổ chức hoạt động kinh doanh có quy mô nhỏ hơn doanh nghiệp. Do một cá nhân hoặc một nhóm người là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Hộ kinh doanh không có con dấu, không có tư cách pháp nhân và phải chịu trách nhiệm vô hạn về hoạt động kinh doanh. Vậy đăng ký hộ kinh doanh cá thế như thế nào thì bài viết này NewvisionLaw sẽ nêu cụ thể.
 
 

1. Đặc điểm về hộ kinh doanh cá thể

 
- Hộ kinh doanh là một hình thức kinh doanh rất nhỏ;
 
- Hộ kinh doanh không có tư cách pháp nhân như đa phần các loại hình doanh nghiệp khác;
 
- Chủ hộ kinh doanh chịu trách nhiệm vô hạn đối với các khoản nợ của mình;
 
- Đăng ký hộ kinh doanh cá thể là hộ gia đình hoặc cá nhân, nhưng các thành viên của hộ kinh doanh đều là người Việt Nam;
 
- Hộ kinh doanh chỉ được phép kinh doanh tại một địa điểm;
 
- Hộ kinh doanh chỉ được phép sử dụng không quá 10 lao động.
 

2. Điều kiện đăng ký thành lập hộ kinh doanh

 
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh chỉ được cấp cho hộ kinh doanh đáp ứng các điều kiện (Khoản 2 Điều 71 của Nghị định 78/2015/NĐ-CP):
 
- Ngành, nghề kinh doanh không thuộc Danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh theo quy định tại Điều 6 của Luật Đầu tư;
 
- Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố: Hộ kinh doanh và tên riêng. Tên riêng không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục. - Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định. Theo Thông tư 176/2012/TT-BTC, lệ phí đăng ký kinh doanh cá thể hiện nay là 100.000 đồng/lần.
 

3. Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể

 
- Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh, gồm các nội dung như: Tên hộ kinh doanh; địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại; email; Ngành, nghề kinh doanh; Số vốn kinh doanh; Số lao động; Họ tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp CMND hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu của các cá nhân thành lập hộ…
 
- Bản sao CMND của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình
 
- Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.
 

4. Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá th

 
Bước 1: Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.
 
Bước 2: Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:
 
- Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;
 
- Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 73 Nghị định này;
 
- Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.
 
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh cá thể.

Tin liên quan: