Tin tức - Thủ tục hành chính về đất gây phiền hà cho doanh nghiệp

Theo khảo sát của VCCI, Tài nguyên môi trường đứng đầu trong các lĩnh vực về sự phiền hà khi Doanh Nghiệp thực hiện thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục về đất đai (với tỷ lệ Doanh Nghiệp phản ánh là 27%, trong đó, lĩnh vực đất đai là 21%, bảo vệ môi trường là 6%).
 

 

Thủ tục về đất gây phiền hà cho doanh nghiệp

 

 

Nhiều vấn đề liên quan tới cải cách thủ tục hành chính (TTHC) cho doanh nghiệp (DN) đã được bàn tới tại “Hội nghị đối thoại doanh nghiệp 2014 về TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường”, do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức ngày hôm qua (25/6).

 

Theo đánh giá của VCCI, 4 TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tác động lớn đến người dân và doanh nghiệp là: đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước và môi trường.

 

Trưởng ban pháp chế của Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam Đậu Anh Tuấn cho biết: “Theo đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp, thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường là phiền hà nhất so với các loại thủ tục hành chính khác như: thuế, xây dựng, hải quan… Trong đó, các doanh nghiệp cho rằng, họ đang gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai”.

 

Theo thống kê của Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, cứ 14 doanh nghiệp thì có 1 doanh nghiệp bị thanh kiểm tra về TNMT. Tài nguyên Môi trường (TNMT) là cơ quan đứng thứ 4 về thanh kiểm tra doanh nghiệp thường xuyên trong giai đoạn 2010 - 2013, sau các cơ quan Thuế, Quản lý thị trường, An toàn phòng chống cháy nổ.

 

Đồng thời, TNMT lại là lĩnh vực mà các Doanh Nghiệp gặp nhiều khó khăn nhất khi thực hiện thủ tục hành chính. Trong khảo sát của VCCI, TNMT (bao gồm đất đai và bảo vệ môi trường) đứng đầu trong các lĩnh vực về sự phiền hà khi Doanh Nghiệp thực hiện thủ tục hành chính (với tỷ lệ Doanh Nghiệp phản ánh là 27%, trong đó, lĩnh vực đất đai là 21%, bảo vệ môi trường là 6%). Đặc biệt, các Doanh Nghiệp đang gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện TTHC về đất đai.

 

Cụ thể, thủ tục hành chính là trở ngại chính đối với các Doanh Nghiệp khi mở rộng mặt bằng sản xuất kinh doanh. Đứng đầu là thủ tục thuê, mua đất đai; đứng thứ hai là tỷ lệ Doanh Nghiệp phản ánh về việc quy hoạch đất đai của tỉnh chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của Doanh Nghiệp, sau đó là giải phóng mặt bằng chậm.

 

Nhìn nhận thẳng thắn vấn đề Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà thừa nhận: “Thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường cho dù đã được cải cách, nhưng còn nhiều hạn chế, so với yêu cầu còn khoảng cách khá xa....,vẫn gây tốn kém thời gian, chi phí, thậm chí gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp, là mảnh đất nảy sinh tình trạng quan liêu, tham nhũng”.

 

Nguyên nhân của những hạn chế trên là do cải cách thủ tục hành chính là việc khó và phải làm thường xuyên, lâu dài. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành còn hạn chế, cũng khiến cải cách thủ tục hành chính chưa đạt hiệu quả mong muốn.

 

Thông qua hội nghị này, Bộ Tài nguyên và Môi trường mong muốn nhận được ý kiến thẳng thắn, khách quan từ phía các chuyên gia, các cơ quan quản lý liên quan, nhất là từ cộng đồng doanh nghiệp, để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thủ tuc hành chính, qua đó tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Tin liên quan: