Tin tức - Thủ tục thành lập chi nhánh công ty - Vươn tầm doanh nghiệp

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy thủ tục để thành lập chi nhánh công ty như thế nào chắc hẳn sẽ được nhiều người quan tâm.
 

1. Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty:

 
- Thông báo thành lập chi nhánh của doanh nghiệp. Nôi dung thông báo gồm:
 
+ Mã số doanh nghiệp
 
+ Tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty
 
+ Tên chi nhánh dự định thành lập (Tên chi nhánh của doanh nghiệp phải tuần theo quy định của pháp luật, được viết bằng chữ cái trong bảng chữ cái Tiếng Việt; tên chi nhánh phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ” Chi nhánh”.)
 
- Quyết định của Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, chủ tịch công ty (đối với công ty TNHH 1 thành viên) hoặc của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh của doanh nghiệp
 
- Biên bản họp về việc thành lập chi nhánh công ty
 
- Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh
 
- Bản sao thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu chi nhánh.
 
- Đối với chi nhánh kinh doanh ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề: Chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành
 
- Điều lệ công ty
 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 
- Địa chỉ trụ sở chính của chi nhánh: địa chỉ đặt chi nhánh không được là nhà chung cư, pải có số nhà( đối với một số tỉnh) và không nằm trong quy hoạch của địa phương.
 
Ngoài các giấy tờ trên, doanh nghiệp đăng ký hoạt động chi nhánh công ty cần chú ý về con dấu của chi nhánh. Pháp luật không quy định mẫu dấu chi nhánh phải giống tương tự hay được quyền khác hẳn mẫu dấu của doanh nghiệp. quy định này hiện nay vẫn còn bỏ ngỏ và có thể gây khó hiểu cho doanh nghiệp.
 
Số lượng bộ hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh công ty là: 01 bộ
 
Thủ tục thành lập chi nhánh công ty
 

2. Trình tự thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh công ty

 
- Sau khi chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh đầy đủ, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đăng ký trực tuyến thông qua mạng điện tử quốc gia. Đây là quy định mới tạo thuận tiện cho doanh nghiệp có thể lựa chọn hình thức nộp hồ sơ để tiết kiệm thời gian và chi phí.
 
- Khi nhận được hồ sơ thành lập chi nhánh công ty hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để yêu cầu mã số chi nhánh. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứn g nhận đăng ký hoạt động chi nhánh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
 
- Trường hợp doanh nghiệp lập chi nhánh tại tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh đặt trụ sở gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 
- Việc thành lập chi nhánh công ty của doanh nghiệp ở nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó.
 
- Trường hợp doanh nghiệp mở chi nhánh ở nước ngoài, trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày chính thức mở chi nhánh thì phải thông báo bằng văn bản đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Kèm theo thông báo phải có bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh hoặc giấy tờ tương đương để bổ sung thông tin về chi nhánh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 
Tổng đài tư vấn trực tuyến 1900.8698
 
 

Tin liên quan: