Tin tức - Tiêu đề

TIÊU ĐỀ

  1. Được đăng tối đa 99 ký tự, tuân thủ nguyên tắc: viết chữ thường, chỉ viết hoa đầu dòng và danh từ riêng.
  2. Không sử dụng nhiều hơn 1 dấu chấm (.) ngắt câu trên tiêu đề. Không đặt dấu câu ở cuối tiêu đề tin rao.
  3. Không được chèn địa chỉ URL/Link website vào tiêu đề tin rao.
  4. Không lặp lại tiêu đề trong phần “Thông tin mô tả”.

 

 

 

Tin liên quan: