Tin tức - Tư vấn về chuyển nhượng vốn và chuyển nhượng dự án đầu tư

Nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, pháp luật Việt Nam quy định cho phép nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng vốn và chuyển nhượng dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác trong trường hợp không có khả năng thực hiện được dự án đó hoặc việc chuyển nhượng có thể mang lại lợi ích cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, chuyển nhượng dự án đầu tư lại là một vấn đề pháp lý tương đối phức tạp, đặt ra nhiều khó khăn vướng mắc. Đặc biệt trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh, yếu tố thời gian luôn được các nhà đầu tư xem trọng hàng đầu. Bởi lý do đó, Newvision  thực hiện bài viết này nhằm cung cấp thông tin về vấn đề chuyển nhượng vốn và chuyển nhượng dự án đầu tư với mục đích giúp đỡ nhà đầu tư có thể thực hiện thủ tục này một cách thuận lợi, nhanh chóng và tiết kiệm thời gian nhất.

 

 

Chuyển nhượng vốn

 

1. Tổ chức kinh tế có quyền chuyển nhượng vốn của mình trong doanh nghiệp và thực hiện thủ tục đăng ký thành viên, đăng ký cổ đông trong sổ đăng ký thành viên, sổ đăng ký cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

 

Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khi chuyển nhượng vốn doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư về việc chuyển nhượng vốn để điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

 

2. Điều kiện chuyển nhượng vốn:

 

a) Bảo đảm các yêu cầu theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Nghị định 108/2006/NĐ-CP và pháp luật có liên quan;

 

b) Bảo đảm tỷ lệ và các điều kiện phù hợp với quy định trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

 

c) Việc chuyển nhượng vốn là giá trị quyền sử dụng đất phải phù hợp với quy định pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan.

 

Chuyển nhượng dự án

 

1. Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng dự án do mình thực hiện cho nhà đầu tư khác. Điều kiện chuyển nhượng dự án thực hiện theo quy định pháp luật.

 

2. Trường hợp chuyển nhượng dự án của tổ chức kinh tế không gắn với việc chấm dứt hoạt động của tổ chức kinh tế chuyển nhượng thì việc chuyển nhượng dự án sẽ tuân thủ các điều kiện và thủ tục chuyển nhượng vốn quy định.

 

3. Trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với việc chấm dứt hoạt động đầu tư kinh doanh của tổ chức kinh tế chuyển nhượng thì việc chuyển nhượng dự án phải tuân thủ quy định về điều kiện, thủ tục sáp nhập, mua lại doanh nghiệp quy định.

 

4. Trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với việc chấm dứt hoạt động của tổ chức chuyển nhượng dự án và nhà đầu tư nhận chuyển nhượng thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án thì thực hiện thủ tục chuyển đổi chủ đầu tư theo quy định.

a) Hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư gồm: văn bản đăng ký chuyển nhượng dự án; hợp đồng chuyển nhượng dự án; văn bản về tư cách pháp lý của Bên nhận chuyển nhượng; báo cáo tình hình hoạt động triển khai dự án.

b) Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư nhận hồ sơ đăng ký chuyển nhượng dự án và thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Tin liên quan: