Tin tức - Kinh doanh thành công

10 nguyên tắc vàng trong đầu tư

Trong đầu tư, cũng như trong thị trường chứng khoán, hành động có nguyên tắc là một trong những yếu tố quan trọng dẫn tới thành công.

10 bước để đạt sự tự tin của lãnh đạo bậc cao

Nguyên nhân mà một số người từ bỏ cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp bởi vì họ không đạt được sự tự tin mà công việc yêu cầu.