Tin tức - Tin tức Hoạt động

Xác định mục tiêu của giao dịch mua doanh nghiệp

Tùy thuộc vào quy mô của giao dịch, mục đích của thương vụ, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp mua và doanh nghiệp mục tiêu, các bước trong quy trình mua có thể khác nhau. Một trong các bước quan tọng của hoạt động mua doanh nghiệp đó là xác định mục tiêu của giao dịch mua doanh nghiệp

Tư vấn về chuyển nhượng vốn và chuyển nhượng dự án đầu tư

Nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, pháp luật Việt Nam quy định cho phép nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng vốn và chuyển nhượng dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác.

Sáp nhập doanh nghiệp trước sức ép cạnh tranh và hội nhập

Những năm gần đây, thị trường M&A ngày càng trở nên sôi động và thu hút sự quan tâm lớn của không chỉ giới doanh nhân mà còn cả các bộ ngành hữu quan. M&A không chỉ đơn giản là mang đến cơ hội tài chính cho bản thân những cổ đông hiện hữu hay đem về nguồn thu thuế cho ngân sách.

Những vấn đề phát sinh trong thương vụ M&A

Với kinh nghiệm chuyên sâu và bao quát từ quá trình hỗ trợ nhà đầu tư trong các thương vụ M&A ở Việt Nam trong vòng hơn 10 năm qua, xin chia sẻ phân tích các khó khăn, tồn tại mà nhà đầu tư đã gặp phải trong các thương vụ M&A và đầu tư chiến lược.

Thủ tục mua bán doanh nghiệp tư nhân

Nhiều người cho rằng doanh nghiệp nào cũng có thể mua bán được. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật hiện hành, chỉ công ty tư nhân mới có quyền bán toàn bộ doanh nghiệp.