Đăng tin

Mã số

Hình

Doanh nghiệp

Ngành nghề

Giá

Tỉnh thành

Ngày đăng

MB1878

Chuyển nhượng tư cách pháp nhân công ty về bất động sản

Tất cả lĩnh vực

thoả thuận Triệu

Hà Nội

24/05/2019

MB1877

Cần bán công ty thành lập 2017, có hoá đơn

Dịch vụ tư vấn

Thỏa thuận Triệu

Hà Nội

23/05/2019

MB1876

Sang nhượng trung tâm anh ngữ có thương hiệu

Giáo dục - Thiết bị GD

900 Tỷ

Tp Hồ Chí Minh

21/05/2019

MB1873

Bán thương hiệu và sang toàn bộ chuỗi cửa hàng cà phê

Thương mại - Dịch vụ

Thỏa thuận Triệu

Tp Hồ Chí Minh

21/05/2019

MB1870

Bán công ty cổ phần về buôn bán thực phẩm

Tất cả lĩnh vực

20.000 Tỷ

Hà Nội

14/05/2019

MB1868

Bán doanh nghiệp hoạt động về sản xuất thực phẩm

Sản xuất - Chế biến

22.000 Tỷ

Hà Nội

14/05/2019

MB1867

Cần bán nhanh công ty tnhh đăng ký nhiều ngành nghề

Tất cả lĩnh vực

Thỏa thuận Triệu

Tp Hồ Chí Minh

14/05/2019

MB1865

Cần bán công ty dịch vụ thành lập năm 2015

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Khánh Hòa

10/05/2019

MB1864

Chuyển nhượng công ty hoạt động về thiết kế, in ấn

Thương mại - Dịch vụ

200 Triệu

Tp Hồ Chí Minh

14/05/2019

MB1863

Bán công ty lĩnh vực sản xuất thương mại dịch vụ

Sản xuất - Chế biến

15.000 Tỷ

Bà Rịa Vũng Tàu

13/05/2019