Đăng tin

Mã số

Hình

Doanh nghiệp

Ngành nghề

Giá

Tỉnh thành

Ngày đăng

MB2637

Bán doanh nghiệp mảng giáo dục kỹ năng mềm

Giáo dục - Thiết bị GD

1,800,000,000 Triệu

Tp Hồ Chí Minh

14:03, 27.02.2023

MB2635

Bán công ty thành lập năm 2019, sạch, không nợ thuế

CNTT

10.000 Tỷ

Tp Hồ Chí Minh

14:57, 14.02.2023

MB2634

Bán doanh nghiệp thành lập 2019

Dịch vụ tư vấn

10.000.000 Triệu

Hà Nội

17:31, 02.02.2023

MB2633

Chuyển nhược công ty TNHH 1 thành viên NewaysVN

CNTT

0 Triệu

Hải Phòng

16:24, 21.01.2023

MB2631

Sang nhượng công ty CP ở Hà Nội từ 2014

Tất cả lĩnh vực

50.000 Tỷ

Hà Nội

15:04, 12.01.2023

MB2629

Bán công ty cổ phần hoạt động 7 năm về xây dựng

Xây dựng - VLXD

100.000.000 Triệu

Hà Nội

13:49, 20.12.2022

MB2628

Bán công ty thành lập năm 2018 tại Quận 5

CNTT

24.000 Tỷ

Tp Hồ Chí Minh

08:12, 20.12.2022

MB2626

Bán công ty TNHH thành lập năm 2016

Thương mại - Dịch vụ

20 Triệu

Tp Hồ Chí Minh

17:03, 15.12.2022

MB2625

bán công ty phân bón hữu cơ

Sản xuất - Chế biến

Triệu

Tp Hồ Chí Minh

16:16, 09.12.2022

MB2618

Bán công ty TNHH 2016 sạch thuế

CNTT

10.000 Tỷ

Tp Hồ Chí Minh

10:30, 23.11.2022