Đăng tin

Mã số

Hình

Doanh nghiệp

Ngành nghề

Giá

Tỉnh thành

Ngày đăng

MB790

Cần bán công ty thiết bị điện

Điện - Điện tử

Triệu

Hà Nội

01/03/2016

MB771

Bán công ty cổ phần đầu tư thương mại và khai thác khoáng sản

Xây dựng - VLXD

Triệu

Hà Nội

24/02/2016

MB765

Bán công ty cổ phần tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

31/12/2015

MB763

Bán công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

29/12/2015

MB745

Công ty cổ phần Dược và Thiết Bị Y tế

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

16/12/2015

MB744

Công ty TNHH Thương Mại Và Dược Phẩm

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

03/03/2016

MB738

Bán công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Tp Hồ Chí Minh

18/07/2016

MB737

Bán công ty TNHH XD TM thành lập 8/2009

Xây dựng - VLXD

60.000 Tỷ

Tp Hồ Chí Minh

10/12/2015

MB735

Bán công ty TNHH

Xử lý chất thải - môi trường

10.000 Tỷ

Tp Hồ Chí Minh

29/12/2015

MB733

Bán công ty TNHH

CNTT

500.000.000 Triệu

Tp Hồ Chí Minh

15/06/2017