Đăng tin

Mã số

Hình

Doanh nghiệp

Ngành nghề

Giá

Tỉnh thành

Ngày đăng

MB78

Bán công ty Du lịch thành lập 2009

Du Lịch - Dịch vụ du lịch

Triệu

Hà Nội

12/06/2014

MB77

Bán toàn bộ nhà máy sản xuất đồ gỗ cao cấp tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Tp Hồ Chí Minh

12/06/2014

MB76

Bán công ty xây dựng thành lập năm 2008 tại quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

12/06/2014

MB75

Bán công ty tại Hà nội về thương mại, khoáng sản, dầu khí, du lịch thành lập năm 2009

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

12/06/2014

MB74

Cần chuyển nhượng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đất Việt Nam

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

12/06/2014

MB73

Cần chuyển nhượng Công Ty TNHH Tư Vấn Tầm Nhìn Việt

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

12/06/2014

MB71

Cần chuyển nhượng Công Ty TNHH Starview Hanoi

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

12/06/2014

MB70

Cần chuyển nhượng Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Tân Phát

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

09/07/2014

MB28

Bán Công ty thương mại, dịch vụ 2012

Thương mại - Dịch vụ

15 triệu đồng Triệu

Hà Nội

09/07/2014

MB26

Bán công ty dịch vụ bảo vệ 2010

Thương mại - Dịch vụ

40 triệu đồng Triệu

Hà Nội

09/07/2014