Đăng tin

Mã số

Hình

Doanh nghiệp

Ngành nghề

Giá

Tỉnh thành

Ngày đăng

MB156

Bán công ty TNHH công nghiệp KION

Thương mại - Dịch vụ

Thảo thuận Triệu

Hà Nội

15/01/2015

MB155

Bán công ty cổ phần đầu tư và xây lắp 3I công nghiệp

Thương mại - Dịch vụ

Thảo thuận Triệu

Hà Nội

18/07/2014

MB154

Công ty TNHH đầu tư phát triển sản xuất và thương mại Thiên phát

Sản xuất - Chế biến

Thảo thuận Triệu

Hà Nội

16/07/2014

MB153

Bán Công ty TNHH đầu tư sản xuất và thương mại Tâm Đức

Sản xuất - Chế biến

Triệu

Hà Nội

16/07/2014

MB152

Bán công ty TNHH nhựa Quang Vinh

Sản xuất - Chế biến

Triệu

Hà Nội

15/07/2014

MB144

Bán lại pháp nhân công ty TNHH Thiết kế, xây dựng

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

16/07/2014

MB143

Cần bán lại pháp nhân công ty cổ phần khảo sát và xây dựng

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

15/07/2014

MB140

Bán Công ty thương mại, dịch vụ 2012

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

15/07/2014

MB136

Bán pháp nhân công ty xây dựng

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

16/07/2014

MB121

Bán Doanh nghiệp

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

15/07/2014