Đăng tin

Mã số

Hình

Doanh nghiệp

Ngành nghề

Giá

Tỉnh thành

Ngày đăng

MB18

Cần tìm người đầu tư hoặc cho vay

Truyền thông - Quảng cáo

4,5 tỷ Triệu

Hà Nội

12/06/2014