Đăng tin

Mã số

Hình

Doanh nghiệp

Ngành nghề

Giá

Tỉnh thành

Ngày đăng

MB196

Cần mua Dự án bất động sản đang hoạt động hoặc đang hoàn thiện về thủ tục cấp phép đầu tư.

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

22/07/2014

MB195

Cần mua dự án bất động sản

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

22/07/2014