Đăng tin

Mã số

Hình

Doanh nghiệp

Ngành nghề

Giá

Tỉnh thành

Ngày đăng

MB150

Cần mua Công ty Cổ phần hoặc TNHH thành lập 2012 trở về trước

Sản xuất - Chế biến

Triệu

Hà Nội

16/07/2014

MB149

Cần mua Công ty Cổ phần hoặc TNHH thành lập 2012 trở về trước

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

05/11/2015

MB148

Cần mua Công ty Cổ phần hoặc TNHH

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Tp Hồ Chí Minh

05/11/2015

MB147

Cần mua gấp công ty về Công nghệ, Viễn thông được thành lập 3 năm trở lên.

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

15/07/2014

MB146

Cần mua Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thương mại - Dịch vụ

Thảo thuận Triệu

Hà Nội

15/07/2014

MB51

Cần mua công ty Thiết Kế Website

CNTT

giá đàm phán Triệu

Tp Hồ Chí Minh

12/06/2014

MB34

Cần mua công ty TNHH XNK Dịch Vụ - Thương Mại

Thương mại - Dịch vụ

Giá thỏa thuận Triệu

Hà Nội

12/06/2014

MB33

Mua doanh nghiệp du lịch đang hoạt động

Du Lịch - Dịch vụ du lịch

Triệu

Tp Hồ Chí Minh

12/06/2014

MB32

Cần mua Doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực hàng tiêu dùng

Tiêu dùng

1 tỷ VNĐ Triệu

Hà Nội

12/06/2014

MB31

Cần mua cơ sở hoặc công ty sản xuất

Sản xuất - Chế biến

Triệu

Tp Hồ Chí Minh

12/06/2014