Đăng tin

Mã số

Hình

Doanh nghiệp

Ngành nghề

Giá

Tỉnh thành

Ngày đăng

MB148

Cần mua Công ty Cổ phần hoặc TNHH

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Tp Hồ Chí Minh

05/11/2015

MB147

Cần mua gấp công ty về Công nghệ, Viễn thông được thành lập 3 năm trở lên.

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

15/07/2014

MB146

Cần mua Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thương mại - Dịch vụ

Thảo thuận Triệu

Hà Nội

15/07/2014

MB51

Cần mua công ty Thiết Kế Website

CNTT

giá đàm phán Triệu

Tp Hồ Chí Minh

12/06/2014

MB34

Cần mua công ty TNHH XNK Dịch Vụ - Thương Mại

Thương mại - Dịch vụ

Giá thỏa thuận Triệu

Hà Nội

12/06/2014

MB33

Mua doanh nghiệp du lịch đang hoạt động

Du Lịch - Dịch vụ du lịch

Triệu

Tp Hồ Chí Minh

12/06/2014

MB32

Cần mua Doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực hàng tiêu dùng

Tiêu dùng

1 tỷ VNĐ Triệu

Hà Nội

12/06/2014

MB31

Cần mua cơ sở hoặc công ty sản xuất

Sản xuất - Chế biến

Triệu

Tp Hồ Chí Minh

12/06/2014