Đăng tin

Mã số

Hình

Doanh nghiệp

Ngành nghề

Giá

Tỉnh thành

Ngày đăng

MB31

Cần mua cơ sở hoặc công ty sản xuất

Sản xuất - Chế biến

Triệu

Tp Hồ Chí Minh

12/06/2014