Đăng tin

Mã số

Hình

Doanh nghiệp

Ngành nghề

Giá

Tỉnh thành

Ngày đăng

MB1039

Cần mua pháp nhân công ty điện tử

Điện - Điện tử

Triệu

Hà Nội

01/11/2016

MB1037

Mua công ty hoạt động thương mại đầu tư

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

31/10/2016

MB1036

Mua công ty hoạt động lĩnh vực Bất Động Sản

Địa ốc - Bất động sản

Triệu

Hà Nội

31/10/2016

MB1033

Mua công ty có thể xuất được hóa đơn

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

27/10/2016

MB1031

Mua công ty trong lĩnh vực ăn uống, nhà hàng tại Hà Nội

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

27/10/2016

MB1025

Mua công ty hoạt động từ năm 2010 trở về trước

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

16/10/2016

MB1021

Mua doanh nghiệp tư nhân tại Thái Nguyên

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

13/10/2016

MB1020

Mua công ty TNHH yêu cầu sổ sách đẹp không nợ thuế

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

13/10/2016

MB1007

Mua công ty xây dựng hoạt động bình thường

Xây dựng - VLXD

Triệu

Hà Nội

04/10/2016

MB1006

Mua công ty xây dựng thành lập từ 2010 - 2013

Xây dựng - VLXD

Triệu

Hà Nội

04/10/2016