Đăng tin

Mã số

Hình

Doanh nghiệp

Ngành nghề

Giá

Tỉnh thành

Ngày đăng

MB1000

Mua lại công ty xây dựng hoạt động tốt

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

30/09/2016

MB999

Mua công ty hoạt động thương mại hoặc xây dựng

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

30/09/2016

MB998

Mua doanh nghiệp thi công xây dựng

Xây dựng - VLXD

Triệu

Tp Hồ Chí Minh

30/09/2016

MB992

Mua công ty hoạt động lĩnh vực xây dựng

Xây dựng - VLXD

Triệu

Tp Hồ Chí Minh

25/09/2016

MB957

Mua lại công ty cổ phần lĩnh vực xây dựng tại Hà Nội

CNTT

Dưới 50 triệu Triệu

Hà Nội

03/01/2019

MB956

Cần mua Doanh nghiệp

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

07/09/2016

MB676

Cần Mua Lại Công ty ngành Xây Dựng

Xây dựng - VLXD

Triệu

Hà Nội

05/11/2015

MB363

Mua Công Ty/Doanh Nghiệp Giá Cao - TP Hà Nội

Xây dựng - VLXD

Triệu

Hà Nội

27/04/2015

MB355

Mua Công ty dịch vụ du học

Giáo dục - Thiết bị GD

Triệu

Tp Hồ Chí Minh

24/04/2015

MB339

Mua Doanh Nghiệp Công Ty Xây Lắp

Xây dựng - VLXD

Triệu

Hà Nội

10/04/2015