Đăng tin

Mã số

Hình

Doanh nghiệp

Ngành nghề

Giá

Tỉnh thành

Chi tiết

MB1108

Nhượng lại Dự án Du Lịch

Sản xuất - Chế biến

Triệu

Tp Hồ Chí Minh

Chi tiết

MB1107

Bán doanh nghiệp cơ khí

Sản xuất - Chế biến

Triệu

Hà Nội

Chi tiết

MB1104

Bán công ty sản xuất Cafe

Sản xuất - Chế biến

Triệu

Tp Hồ Chí Minh

Chi tiết

MB1103

Bán công ty TNHH 2 TV trở lên thành lập 2009

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Tp Hồ Chí Minh

Chi tiết

MB1102

Chuyển nhượng doanh nghiệp CNTT

CNTT

Triệu

Hà Nội

Chi tiết

MB1100

Bán Công ty Sản Xuất bao Bì Nhựa

Sản xuất - Chế biến

Triệu

Tp Hồ Chí Minh

Chi tiết

MB1098

Bán công ty phát triển công nghệ phần mềm

CNTT

Triệu

Hà Nội

Chi tiết

MB1095

Bán công ty thương mại dụng cụ cắt

Thương mại - Dịch vụ

Triệu

Hà Nội

Chi tiết

MB1094

Bán công ty TNHH MTV

CNTT

Triệu

Cần Thơ

Chi tiết

MB1092

Bán công ty cổ phần Hand Việt

Thương mại - Dịch vụ

28 Tỷ

Hà Nội

Chi tiết